Studentky Fakulty sociálních studií se jako první na univerzitě zúčastnily nové podoby výjezdu, který nabízí Erasmus+ program. Jedná se o krátkodobý intenzivní program, tzv. BIP „blended intensive programme“, využívající inovativní způsoby výuky kombinací virtuální a fyzické aktivity. Do této mobility se zapojili studenti ze čtyř evropských zemí.

Jako první proběhlo několik online setkání, během kterých se jednotliví účastníci seznámili, rozdělili se do pracovních skupin a poté jim byl představen celý koncept „urban commons“. Poté následovalo pětidenní osobní setkání v Helsinkách.

Studenti pracovali ve skupinách, přičemž hlavním pojítkem bylo téma participace a „urban commons“. Našim studentkám bylo nejbližší aktuální společenské téma, a to začleňování ukrajinských uprchlíků, v tomto případě do finské společnosti. „Některé studentky společně navštívily uprchlické centrum, kde se seznámily s jeho aktivitami a chodem. Jiná skupina studentů řešila například zřízení komunitní zahrady v blízkosti univerzity nebo komunitní život v dané části města. Během skupinové práce měli studenti možnost blíže poznat řadu participativních aktivit obyvatel města, včetně tamní komunitní zahrady,“ popisuje intenzivní program výjezdu doktorka Iva Tichá.

 

Jednou z podmínek této mobility je, že do něj musí být zapojeny tři univerzity z minimálně tří různých programových zemí. V tomto případě se jednalo o BIP s názvem „The Urban Commons and City Development“, jehož hlavním organizátorem byla Metropolia University of Applied Sciences v Helsinkách. Dalšími účastník byli studenti a akademici z Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava, z Amsterdam University of Applied Sciences v Nizozemsku a z Frankfurt University of Applied Sciences v Německu.

„K obecným cílům Erasmu patří výměna informací, kulturních souvislostí, ale i osobní růst účastníků, včetně zlepšení jejich jazykových dovedností. Celý koncept BIP je velmi intenzivní a zhuštěnou formou, jak tohoto dosáhnout,“

shrnuje přínos aktivity Iva Tichá.