V pondělí 25. září proběhly na PdF OU imatrikulace studentů prvních ročníků bakalářských studijních oborů a oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v prezenční formě. Poprvé nebyly organizovány v prostředí kulturního domu Akord v Ostravě-Zábřehu, ale přímo v objektu Pedagogické fakulty na ulici Fráni Šrámka, konkrétně ve venkovním atriu a přilehlých prostorách, kde si studenti po projevu děkana PdF OU doc. Tomáše Jarmary a vyslovení imatrikulačního slibu mohli vyslechnout vystoupení Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity pod vedení sbormistra doc. Jana Spisara, seznámit se s vedoucími a  zástupci jednotlivých kateder fakulty a prohlédnout si prostředí, v němž je z velké části realizována výuka na Pedagogické fakultě. Pro studenty bylo připraveno i drobné občerstvení a naštěstí akci přálo pěkné počasí, takže setkání mohlo proběhnout ve velmi příjemné atmosféře.

Imatrikulace PdF 2017

Imatrikulace PdF 2017

Imatrikulace PdF 2017

Imatrikulace PdF 2017

Imatrikulace PdF 2017

Imatrikulace PdF 2017

Imatrikulace PdF 2017

Imatrikulace PdF 2017

Imatrikulace PdF 2017

Imatrikulace PdF 2017

Imatrikulace PdF 2017

Imatrikulace PdF 2017

Imatrikulace PdF 2017

Imatrikulace PdF 2017

Imatrikulace PdF 2017

Imatrikulace PdF 2017