Problematikou odpovědnosti jedince za vlastní zdraví se v besedě na Slezskoostravském hradě zabývali lékař bez hranic doktor Tomáš Šebek, expert na zdravý životní styl docent Lukáš Cipryan a patolog docent Jozef Škarda. Debatou je provedl děkan Lékařské fakulty OU docent Rastislav Maďar.

Hosté mluvili o tom, do jaké míry můžeme díky aktivnímu životnímu stylu předcházet chronickým onemocněním, nebo například o tom, co obnáší práce a role patologa a jak souvisí s prevencí nádorových onemocnění.

Doktor Tomáš Šebek upozornil na nutnost dodržovat hlavně u nejmodernějších medicínských technologií a objevů etické zásady. Hosté se shodli na tom, že by mělo být naším cílem prožití více let kvalitního života v dobrém fyzickém i psychickém stavu než samotná dlouhověkost.

Další debaty Ostravské univerzity o tématech, která teď hýbou světem, navštivte na Meltingpot na Colours of Ostrava. Mezi našimi hosty krom akademiků z Ostravské univerzity bude například také Sara Polak, archeoložka, která se zabývá demystifikací umělé inteligence nebo novinář David Jakš, který působí v Číně.

Náš tip: Zastavte se do OUshopu pro publikace s autogramy Tomáše Šebka. K dispozici jsou ještě tři jeho tituly.

foto: Jana Greplová