Místním etablovaným i začínajícím výtvarným umělcům budete moci od 18. do 20. dubna nahlédnout takzvaně pod ruce a seznámit se s jejich prací přímo v místech, kde samotná díla vznikají – v jejich ateliérech – a to díky projektu Open Studios Ostrava. Letos se do projektu zapojilo sedm takzvaných kreativních klastrů, včetně Fakulty umění Ostravské univerzity, a dva individuální ateliéry umělců Kataríny Szanyi a Marka Nenutila.

Umělecký ateliér je specifický prostor, který je úzce spjat s autorem a jeho dílem. Jak říká Václav Kočí, umělecký ředitel spolku Open Studios Art Hub: „Všechno, z čeho se umělcův život sestává, se otiskuje do jeho ateliéru a totéž se také otiskuje do všeho, co umělec činí.“ Návštěva takového ateliéru pak návštěvníkovi poskytne vhled do samotného procesu tvorby, tedy více než pouhá návštěva výstavy, kde jsou divákovi nabídnuty pouze výsledky umělecké práce – díla, která navíc prošla subjektivním kurátorským výběrem.

Tímto neobvyklým způsobem se organizátor akce, spolek Open Art Studios Art Hub, snaží zpřístupnit současné výtvarné umění široké veřejnosti. Cílem festivalu je rovněž představit především mladé autory a prohloubit spolupráci mezi Ostravou a Brnem, kde se festivalu daří mapovat místní výtvarnou scénu už třináctým rokem.

Ostravští výtvarníci tvoří jak ve vlastních individuálních ateliérech, tak v takzvaných klastrech, což jsou sdílené ateliéry, které se stávají prostorem pro setkávání umělecké komunity. Ty vytvářejí ideální podmínky pro vzájemné sdílení a inspiraci.

Všechno, z čeho se umělcův život sestává, se otiskuje do jeho ateliéru a totéž se také otiskuje do všeho, co umělec činí.

Letos se z ostravských klastrů jako první představí Antikvariát a klub Fiducia se svou Galerií Dole, v níž proběhne čtvrteční slavnostní zahájení společně s vernisáží výstavy brněnské umělkyně Natalie Perkof. V pátek návštěvníky přivítají Ateliéry Mostárenská, Studio UHAUS ve Vítkovicích a Ateliéry Na Fráni Šrámka 5, ve které se budou konat komentované prohlídky industriální budovou, vernisáž v přidružené Kalerii s čupr umění Saigon a také afterparty.

V sobotu své dveře otevře další z partnerů, Fakulta umění Ostravské univerzity, jež je alma mater řady umělců sídlících v ostravských klastrech. Zmiňme například Ivetu Šafránkovou (Studio UHAUS), absolventku ateliéru Malby I, nebo Markétu Hermanovou, Aleše Hudečka a Martina Froulíka (Ateliéry Novoveská), kteří se médiem malby rovněž zabývají. Do projektu zapojené Ateliéry Novoveská a Ateliéry Cihelní si bude možné prohlédnout taky v rámci sobotních komentovaných prohlídek.

Svými soukromými ateliéry vás provedou výtvarníci Marek Nenutil a Katarína Szanyi. Marek Nenutil, používající také pseudonym Openmindz360, je tváří streetartu a rovněž si prošel ateliérem malby Fakulty umění OU, Katarína je pak malířkou tvořící obrazy prodchnuté osobním ženským prožíváním. Nenechte si ujít jejich autentický autorský výklad v rámci odpoledních art talks.

Neváhejte a seznamte se se současným ostravským uměním!

Festival Open Studios Ostrava je realizován za podpory města Ostravy, Ministerstva kultury ČR, Ostravské univerzity a dalších partnerů. Vstup na veškerý program je zcela zdarma a jeho podrobný harmonogram naleznete na webových stránkách spolku Open Studios Art Hub, kde je k dispozici i databáze umělců a ukázky jejich tvorby.