Jedním z vrcholů jarního tahu ptactva je přílet rorýsů. Rorýs obecný (Apus apus) je malý stěhovavý pták z řádu svišťounů (Apodiformes). Je zajímavý tím, že kromě hnízdění tráví veškerý čas letem. Za letu i spí a zpravidla ho poznáme podle jeho svištivého hlasu a letu, který je podobný vlaštovkám.

Rorýsi jsou ptáci společenští, sameček a samička létají v těsné blízkosti a rádi vytvářejí kolonie. Zateplovací projekty na budovách, plošné rekonstrukce a zateplování domů však znamenají nenahraditelnou ztrátu tisíců hnízdních příležitostí. K ochraně rorýse byl dokonce vydán metodický pokyn podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Zateplování domů znamená nenahraditelnou ztrátu tisíců hnízdních příležitostí.

Proto pedagogové Katedry technické a pracovní výchovy Pedagogické fakulty OU vyrobili speciální čtyřkomorový rorýsovník. Tato zvláštní ptačí budka s podélnými výletovými otvory byla umístěna na budově Pedagogické fakulty OU. Při jeho výrobě bylo nutné zohlednit specifická kritéria tak, aby budka vyhovovala nejen rorýsům, ale také požadavkům na vzhled, umístění a bezpečné uchycení. Letový otvor musí být umístěn tak, aby rorýs mohl snadno vzlétnout do volného prostoru. Instalace rorýsovníků je první etapou práce, další bude spočívat v akustickém nalákání rorýse na hnízdo a pozorování jeho života.

Tato zvláštní ptačí budka s podélnými výletovými otvory byla umístěna na budově Pedagogické fakulty OU.

Vytváření vztahu k přírodě a propojování technických a ekologických témat jsou důležité činnosti, kterým se pedagogové Ostravské univerzity věnují.

A jak jsme rorýsovník vyráběli?