Již podruhé v řadě byl online formou uspořádán Mezinárodní projektový management (ICPM). Projektu, do kterého se zapojilo sedm zahraničních univerzit, se účastnili také studenti Ostravské univerzity, přesněji doktorského studia v programu Sociální práce, kteří se podíleli na konzultaci projektů a byli podporou jak pro studenty, tak pro zapojené organizace.

„Osobně jsem participovala na projektu organizace Labyrint, který se zaměřuje na pomoc rodinám s dětmi, které žijí v náhradní rodinné péči. Myslím si, že zvláště v současné době je důležité, abychom se my, jakožto sociální pracovníci, zaměřili na pomoc těmto osobám, protože každému dítěti je nejlíp doma, pokud tam má vytvořené podněcující a kvalitní zázemí a kladný vztah s rodinou. Proto je důležité usilovat o rozvoj zdravých vztahů v rodině,“ uvádí studentka doktorského studia Marie Pinďáková. Kromě Centra Labyrint za Fakultu sociálních studií v rámci projektu spolupracuje také organizace Mens Sana.

Do projektu se zapojilo celkem sedm zahraničních univerzit sítě SOWOSEC (Social Work and Social Economy), které je Fakulta sociálních studií členem. Konkrétně jde o FH Campus Wien, Universitatea Babeş-Bolyai, Hochschule für Angewandte Wissenschaften München, Debreceni Egyetem, Ostravskou univerzitu, Uniwersytet Śląski w Katowicach a Trnavskou univerzitu v Trnave. Intenzivnější spolupráce mezi všemi partnery byla díky pandemické situaci započata již v loňském roce.

ICPM dává možnost studentům vést odbornou diskuzi na mezinárodní úrovni, která je pro rozvoj oboru sociální práce nezbytná a důležitá.

Podle Pinďákové díky spolupráci se zahraničními konzultanty dochází k rozšiřování znalostí a zjišťování odlišnosti v daných kulturách z pohledu nejen sociální práce. „To, co je pro nás v České republice považováno za standard, není stejné ve všech zemích. ICPM dává možnost studentům vést odbornou diskuzi na mezinárodní úrovni, která je pro rozvoj oboru sociální práce nezbytná a důležitá,“ dodává Pinďáková.

Do projektu se letos zapojilo 58 studentů a jedenáct organizací sociální práce ze všech participujících zemí. Koordinaci a konzultace zajišťuje jedenáct odborníků ze zapojených univerzit.

Výuka proběhla v listopadu, musela se ovšem přizpůsobit virtuálnímu prostředí, stejně jako prezentace návrhu všech projektů. Jedním z velmi atraktivních a zajímavých témat bylo The contribution of social organizations to sustainable development, které přednášeli Peter Stepanek z FH Campus Wien a Veronika Mia Zegzulková z Fakulty sociálních studií OU. Studenti na svých své inovativních projektech usilovně pracovali až do konce minulého roku, za Fakultu sociálních studií se zapojili rovněž zahraniční studenti.

Upevnil jsem si oborovou angličtinu, dále jsem navázal kontakty se zahraničními kolegy a získal také přehled o aktuální situaci na vybraném pracovišti.

A jaké byly hlavní přínosy projektu pro jeho účastníky? „V prvé řadě jsem si upevnil oborovou angličtinu, a to jak v psané, tak mluvené formě, dále jsem navázal kontakty se zahraničními kolegy a získal také přehled o aktuální situaci na vybraném pracovišti,“ popsal Jan Lisník z Katedry sociální práce.

Tento unikátní projekt za Fakultu sociálních studií zastupují dr. Šárka Kopřivová a dr. Anna Musialová, které mají s mezinárodním projektovým managementem bohaté zkušenosti.