Galerie výtvarného umění v Ostravě věnuje Eduardu Ovčáčkovi celý Dům umění a uspořádá současně, respektive paralelně, hned tři jeho výstavy se třemi kurátory, kteří se dlouhodobě věnují jeho tvorbě.

Eduard Ovčáček (1933–2022) podstatnou část svého života spojil s Ostravou a výrazně se zapsal do poválečných dějin nejen Ostravska. Zejména tvůrčí hodnota jeho díla z něj učinila skutečnou součást městských, regionálních, československých i evropských dějin. Stal se ústřední postavou, která propojila umění druhé poloviny 20. století se současným uměním. Profesor Eduard Ovčáček byl zároveň jednou z nejvýznamnějších osobností, jež stály u zrodu Fakulty umění Ostravské univerzity.

Výstava představuje na sto osmdesát umělcových děl, mezi nimi grafické práce, vizuální básně, malby, objekty i „grafo-ready-mades“. Formálně je rozdělena do tří tematických částí, které reflektují ústřední motivy celoživotní tvorby Eduarda Ovčáčka. Všechny tři propojuje umělcův zájem o lettrismus.

Vernisáž 28. března v 17 hodin zahájí:
Berenika Ovčáčková, kurátorka,
Jiří Machalický, kurátor,
a Jiří Jůza, kurátor a ředitel GVUO.

Facebooková událost

Výstava bude k vidění do 21. května 2023.
Více o výstavě najdete na webu GVUO.