Válka na Ukrajině, kterou rozpoutalo Rusko v čele s Vladimírem Putinem, patří k nejsledovanějším událostem posledních týdnů. Pozornost se obrací k hlavnímu aktérovi tohoto konfliktu – Rusku a Vladimíru Putinovi.

Přednáška Marka Příhody z Ústavu východoevropských studií FF UK, ředitele Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK se bude věnovat formování osobního režimu Vladimira Putina v posledních deseti letech, které je na jedné straně orámováno velkými opozičními demonstracemi v letech 2011–2012 a návratem Vladimira Putina do prezidentského úřadu v květnu roku 2012, na straně druhé změnami ústavy roku 2020. Ústavní změny nejen že posilují roli prezidenta, ale otevírají Putinovi cestu k setrvání v čele země do roku 2036.

Přednáška se bude věnovat politickému vývoji – prezidentským a parlamentním volbám, strategii Kremlu ve vztahu k ruské společnosti i formování protirežimní opozice a jejím výrazným osobnostem (Boris Němcov, Alexej Navalnyj). Marek Příhoda seznámí publikum jak se strukturami kremelské mocenské elity a okolím prezidenta Putina, tak s proměnami společenských nálad.

Nahlédnout za oponu kremelské politiky a ruské společnosti můžete ve středu 27. dubna od 10.50 v budově Filozofické fakulty (Reální 5), učebna E323.