Dne 9. 10. 2019 proběhlo v drážďanském divadle Societaetstheater Dresden hodinové performativní vystoupení umělců z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty OU (Pavel Forman, Tomáš Koudela) a Fakulty umění OU (František Kowolowski, Jiří Surůvka), které v sobě skloubilo poezii, film, výtvarné umění a divadlo, a na jehož přípravě se spolupodíleli členové KVV PDF OU Tereza Čapandová a Jiří Žižka. Představení se uskutečnilo v rámci divadelního festivalu szene: EUROPA 2019, který se v Drážďanech konal ve dnech 2.–12. 10. 2019. Vystoupení ostravských umělců v Drážďanech sklidilo velký úspěch, tudíž se do budoucna rozhodně můžeme těšit na další uměleckou spolupráci s tímto významným německým městem.

Před vystoupením OST-RAU v divadle Societaetstheater Dresden,
zleva: František Kowolowski, Tomáš Koudela, Jiří Surůvka a Pavel Forman

Z generálky, zleva: Tomáš Koudela, Pavel Forman

Z vystoupení, František Kowolowski

Z vystoupení, Tomáš Koudela

Z vystoupení, Pavel Forman

Z vystoupení, Jiří Surůvka

Z vystoupení, Jiří Surůvka