Zaměřili jsme se na to, jak podporovat tzv. blended learning, výuku, při které se kromě tradičních postupů využívá elektronických zdrojů a online nástrojů. Dotazníkovým šetřením chceme zjistit, kde jsou aktuální příležitosti rozvoje, aby knihovny podporovaly probíhající změny výukových metod.

Díky vaším odpovědím budeme moci analyzovat současnou praxi a potřeby naší univerzity s poskytováním služeb knihovny. Budeme tak moci získat obraz situace na naší univerzitě a porovnat jej s postoji akademiků a studentů z ostatních českých vysokých škol. Výstupem bude veřejně dostupná závěrečná výzkumná zpráva.

Dotazníkovým šetřením chceme zjistit, kde jsou aktuální příležitosti rozvoje, aby knihovny podporovaly probíhající změny výukových metod.

Vyplnění dotazníku vám zabere přibližně 10 minut. Velice vám děkujeme za váš čas a ochotu podělit se o své dojmy a zkušenosti.

Dotazník pro akademické pracovníky

Dotazník pro studenty