Vzácnou návštěvu přivítala Ostravská univerzita v úterý 27. února, a to velvyslance Spojených států amerických v ČR Bijana Sabeta. Po jeho setkání s rektorem Ostravské univerzity Petrem Kopeckým a prorektorkou pro mezinárodní vztahy Renátou Tomáškovou následovala přednáška s diskusí v Aule OU na téma U.S. – Czech Relations in 2024: Strengthening Long-Lasting Transatlantic Partnership.

„Mám upřímnou radost, že takto významný host přijal mé pozvání na půdu Ostravské univerzity a našel si rovněž čas na setkání s našimi studenty a zaměstnanci. Jsem přesvědčen o tom, že takováto setkání s úspěšnými a zajímavými osobnostmi, ať již z byznysu či veřejné sféry, na univerzitní půdu patří – přinášejí totiž inspiraci a motivaci ke studiu i práci,“ uvedl rektor OU Petr Kopecký.

Přednášce předcházela zdravice rektora Ostravské univerzity, vzácného hosta následně představil amerikanista doktor Jan Beneš z Filozofické fakulty OU. Poté se slova ujal samotný Bijan Sabet. Ten se s posluchači nejprve podělil o střípky ze svého soukromého života – prozradil například, že v Praze žije se svou manželkou Lauren a jejich psem. Sabet je vášnivým fotografem, chutná mu české pivo a miluje Oreo sušenky.

To potvrdil hned vzápětí, když se právě sušenkou Oreo posilnil, čímž si získal pozornost všech posluchačů v aule a zároveň navodil i velmi přátelskou atmosféru. V krátkosti povyprávěl o svém životě a plynule přešel k popisu činností ambasády, přičemž se zaměřil na tři oblasti, které jsou pro práci ambasády stěžejní: bezpečnost, ekonomická spolupráce a propojování vazeb mezi oběma státy.

Podle Sabeta mají Česko a Spojené státy americké nadstandardní vztahy, což se promítá mimo jiné do spolupráce našich armád. Velvyslanec připomenul podpis Dohody mezi Českou republikou a USA o spolupráci v oblasti obrany a zdůraznil také klíčovou roli, kterou hraje jak Česko, tak USA v podpoře Ukrajiny.

Dle slov velvyslance považují Spojené státy Česko za partnera s velkým potenciálem, konkrétně Ostravu pak vnímá Sabet jako dynamické, neustále se proměňující město. Jeho budoucnost vidí právě ve studentech ostravských univerzit.

Práce velvyslance se však netočí jen kolem politiky a investic. Prostřednictvím podpory nejrůznějších kulturních a vzdělávacích akcí nebo návštěv regionů se práce ambasády dotýká i přímo české veřejnosti. Komunikace je podle Sabeta velice důležitá a on sám rád tráví čas mezi lidmi.

Bijan Sabet koncem roku 2022 složil přísahu jako mimořádný a zplnomocněný velvyslanec v České republice. V naší zemi pobývá od loňského února. Před svým jmenováním působil Sabet v soukromém sektoru, jde o spoluzakladatele firmy Spark Capital, která vedla počáteční investice do společností jako Oculus, Discord, Tumblr a mnoha dalších.

Diskutovalo se o bezpečnosti i osobních tématech

Hned na počátku diskuze byli posluchači ujištěni o připravenosti Spojených států splnit veškeré spojenecké závazky, které mají nejen k České republice, ale i k ostatním členským zemím NATO. Případná změna v prezidentské administrativě na tom, podle Sabeta, nic nezmění.

Od těžších, politických, témat se diskuze přesunula k velvyslancově rodině. Posluchače zajímala například znalost korejštiny, jelikož jeho matka pochází právě z Koreje – až na pár slovíček však tento jazyk neovládá, protože doma hovořili vždy anglicky.

Američtí prezidenti často jmenují do vysokých diplomatických funkcí osobnosti se zkušenostmi ze soukromého sektoru. Stát se velvyslancem však nepatřilo k Sabetovým dlouhodobým cílům či dětským snům. Prozradil, že když jej prezident oslovil s nabídkou na post velvyslance, nezaváhal a jiná odpověď než ano nebyla na stole. Taková příležitost může totiž přijít jen jednou za život.

Otázky směřovaly také k Sabetově vztahu k Íránu, z něhož pochází jeho otec. Sám tuto zemi jako malý navštívil, ale bohužel nemá na toto období žádné vzpomínky. Velmi jej mrzí momentální politika tamního režimu. I přesto na svůj původ nezanevřel a zmínil, že má v oblibě například íránské pokrmy.

Diskuzi uzavřel velvyslanec milými slovy, prozradil, v čem si myslí, že spočívá síla Spojených států amerických. Jde podle něj o jejich kulturní rozmanitost. Nezáleží na tom, odkud jednotliví lidé jsou, protože společně tvoří jedinečnou komunitu. A stejnou sílu vidí i uvnitř Ostravské univerzity – nejen díky zahraničním studentům je i naše univerzitní prostředí rozmanité a inspirativní.

Tipy (nejen) pro studenty

Do USA je možné vycestovat jak za prací, tak za studiem. Také tomuto tématu se velvyslanec věnoval, pracovníci ambasády přítomným přinesli následující tipy:

  • Fulbrightovo stipendium – programy financované českou a americkou vládou. Poskytují českým občanům možnost studovat, provádět výzkum nebo vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkumným institucím nabízejí spolupráci s pedagogy nebo vědci ze Spojených států. Podrobnosti o stipendiu naleznete zde.
  • VIA Exchange – program, díky kterému mohou studenti Ostravské univerzity vyjet na jednosemestrální studijní pobyt na partnerskou univerzitu mimo země programu Erasmus+, třeba právě do USA.
  • Summer Work Travel – pokud byste chtěli přes léto vyjet do Spojených států amerických a ještě si přivydělat, tak neváhejte využít program Summer Work Travel. Potřebné informace najdete tady.

Foto: Jana Greplová