Studentská vědecká konference řešitelů DGC proběhne v pátek 17. února od 9:00 v aule OU na Českobratrské 16.

Přijďte se podívat a podpořit naše doktorandy při prezentaci třinácti vědeckých grantů, které byly realizovány v rámci projektu „Interní grantová soutěž pro studenty doktorského studia na Ostravské univerzitě“. Konference je jedním z důležitých výstupů interních grantů, na jejichž realizaci měli úspěšní žadatelé z řad Ph.D. studentů OU 18 měsíců.

Těšit se můžete například na prezentaci vítězky soutěže v science slamu Český vševěd Evy Bílkové z oblasti biologie vážek, prezentaci Marcello Turiho a Dhwani Radhakrishnan o patologii vícečetného myelomu, nebo prezentaci Lukáše Slováka o smeči ve volejbale.

Na příspěvek v angličtině bude mít každý řešitel deset minut, pět pak na diskuzi. „Projekty jsou už v závěrečné fázi řešení, prezentující tak budou moct popsat celý průběh grantu a budou mít k dispozici i aplikovatelné závěry,“ říká za organizátory Ivana Slípková a dodává, že v průběhu konference budou moct posluchači v neformální soutěži hodnotit nejzajímavější prezentaci. Vítěz pak bude v závěru konference oceněn.

Individuální a týmové granty Doctoral Grant Competition (DGC) pomáhají rozvíjet kompetence postgraduálních studentů v oblasti procesu získání a úspěšného řešení grantových projektů, projektového managementu a jazykových kompetencí a zkvalitnění přípravy na výkon vědecké činnosti.