Didaktické intervence 2018 / Centrum PANT / úterý 16. října 15.50-17.20

Autor: , 15. 10. 2018

První díl podzimní série modelových hodin, v nichž studenti představují jak tvořivě pojímat zlomové okamžiky česk(oslovens)kých i evropských dějin, začíná češtinou a historií.


Cyklus čtyř workshopů, na nichž se setkají studenti učitelství pro SŠ, oboroví didaktici a středoškolští učitelé sociálně-humanitních předmětů, navazuje na předchozí čtyřletou tradici.

V letošním roce se studenti zaměří na klíčové události a úseky moderních českých dějin (1918–1992) s ohledem na jejich využití ve středoškolské výuce. Snahou bude zhodnotit obraz historických mezníků v učebnicích dějepisu, české literatury a základů společenských věd a ověřit jeho výukový potenciál.

Paralelní tematická linie se bude vztahovat k obrazu moderních evropských dějin (jejich klíčových okamžiků), který se utváří prostřednictvím výuky cizích jazyků a k nim se vztahujících reálií.

Srdečně Vás zveme!