Letos si pražská polonistika připomíná výročí 100 let od svého založení. K této příležitosti uspořádala polonistika Univerzity Karlovy ve spolupráci s dalšími pracovišti polonistiky v České republice mezinárodní konferenci, slavnostní večer i odhalení pamětní desky Mariana Szyjkowského, krakovského literárního vědce, jenž je považován za zakladatele polonistických studií v Praze.

Ostravská polonistika Filozofické fakulty OU byla jedním ze čtyř českých univerzitních polonistik, které se 17. října zúčastnily oslav v pražském Karolinu připomínající 100 od inaugurační přednášky Mariana Szyjkowského. Dr. Jiří Muryc, vedoucí katedry slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity si při této příležitosti převzal medaili Národní komise pro vzdělávání, kterou uděluje polský ministr školství za mimořádný přínos v oblasti vzdělávání.

Za zvláštní zásluhy o vysoké školství a vědu, včetně vynikajících výsledků ve vědecké, pedagogické nebo organizační činnosti byl polským ministrem školství oceněn také prof. Karel Daniel Kadłubiec, jemuž byla udělena medaile Sapientia et Veritas za zásluhy o polskou vědu. prof. PhDr. Karel Daniel Kadłubiec, DrSc. je jedním ze zakládajících členů a dlouholetý vedoucí ostravské původní katedry polonistiky a folkloristiky, která se později transformovala v katedru slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, kde prof. Kadłubiec dosud působí jako emeritní profesor a člen oborové rady doktorského studia Polský jazyk.

O tom, že ostravská polonistika patří ke špičkovým pracovištím svědčí především fakt, že nabízí všechny stupně studia, od bakalářského až po doktorský, ale i řada vynikajících absolventů, tlumočníků a překladatelů, kdy nejznámější je Petr Vidlák, dvorní překladatel laureátky Nobelovy ceny za literaturu Olgy Tokarczuk. Především příhraniční blízkost, turistické, kulturní a obchodní vztahy se sousedním Polskem pak nabízejí širokou škálu uplatnění pro absolventy ostravské polonistiky.

Oslava výročí je také dokladem toho, jak důležité jsou česko-polské vztahy, vzájemné porozumění a spolupráce. Slavnostního ceremoniálu se proto zúčastnili státní tajemníci ministerstev školství obou zemí, Tomasz Rzymkowski a Ondřej Andrys, ale také předsedkyně Rady polského jazyka profesorka Katarzyna Kłosińska a řada zástupců univerzit. Mezinárodní konference Polsko-české poznávání jako výměna hodnot nabídla akademickým pracovníkům vzájemné prohloubení vědecké a univerzitní spolupráce nezbytné pro další rozvoj těchto pracovišť. Oslavy 100. výročí založení české univerzitní polonistiky organizovaly české katedry polonistik, Polský institut v Praze a Velvyslanectví Polské republiky v ČR za finanční podpory Orlen Unipetrol a Česko-polského fóra ministerstva zahraničních věcí ČR.