Letos si pražská polonistika připomíná výročí 100 let od svého založení. K této příležitosti uspořádala polonistika Univerzity Karlovy ve spolupráci s dalšími pracovišti polonistiky v České republice mezinárodní konferenci, slavnostní večer i odhalení pamětní desky Mariana Szyjkowského, krakovského literárního vědce, jenž je považován za zakladatele polonistických studií v Praze.

Dr. Jiří Muryc, vedoucí katedry slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity si při této příležitosti převzal medaili Národní komise pro vzdělávání, kterou uděluje polský ministr školství za mimořádný přínos v oblasti vzdělávání.

Za zvláštní zásluhy o vysoké školství a vědu, včetně vynikajících výsledků ve vědecké, pedagogické nebo organizační činnosti byl polským ministrem školství oceněn také prof. Karel Daniel Kadłubiec, jemuž byla udělena medaile Sapientia et Veritas za zásluhy o polskou vědu. prof. PhDr. Karel Daniel Kadłubiec, DrSc. je jedním ze zakládajících členů a dlouholetý vedoucí ostravské původní katedry polonistiky a folkloristiky, která se později transformovala v katedru slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, kde prof. Kadłubiec dosud působí jako emeritní profesor a člen oborové rady doktorského studia Polský jazyk.

O tom, že ostravská polonistika patří ke špičkovým pracovištím svědčí především fakt, že nabízí všechny stupně studia, od bakalářského až po doktorský, ale i řada vynikajících absolventů, tlumočníků a překladatelů, kdy nejznámější je Petr Vidlák, dvorní překladatel laureátky Nobelovy ceny za literaturu Olgy Tokarczuk. Především příhraniční blízkost, turistické, kulturní a obchodní vztahy se sousedním Polskem pak nabízejí širokou škálu uplatnění pro absolventy ostravské polonistiky.

Oslava výročí je také dokladem toho, jak důležité jsou česko-polské vztahy, vzájemné porozumění a spolupráce. Slavnostního ceremoniálu se proto zúčastnili státní tajemníci ministerstev školství obou zemí, Tomasz Rzymkowski a Ondřej Andrys, ale také předsedkyně Rady polského jazyka profesorka Katarzyna Kłosińska a řada zástupců univerzit. Mezinárodní konference Polsko-české poznávání jako výměna hodnot nabídla akademickým pracovníkům vzájemné prohloubení vědecké a univerzitní spolupráce nezbytné pro další rozvoj těchto pracovišť. Oslavy 100. výročí založení české univerzitní polonistiky organizovaly české katedry polonistik, Polský institut v Praze a Velvyslanectví Polské republiky v ČR za finanční podpory Orlen Unipetrol a Česko-polského fóra ministerstva zahraničních věcí ČR.