Využijete-li aktuální výzvy Enhanced Mobility v rámci programu To Be NEO, pomůžete motivovat studenty vycestovat na zahraniční univerzity a zároveň můžete snadno získat nové zahraniční kolegy řešící podobná vědecká témata.

Hlavním smyslem výzvy Enhanced Mobility je snaha odstranit bariéry, jež studujícím brání vyjíždět do zahraničí. Studující od zahraničního studijního pobytu odrazuje především obava, že si budou muset některé předměty nahrazovat a v daném semestru nezískají potřebný počet kreditů. „U studujících často narážíme na problém s uznáváním předmětů. Cílem je proto vytvoření oborových balíčků a modelové Studijní smlouvy (Learning Agreement) pro přijíždějící i vyjíždějící studenty, kterou si v rámci předmětu odsouhlasí obě partnerské univerzity, čímž všichni studenti získávají jistotu uznání absolvovaného předmětu a získání potřebného počtu kreditů na své domovské univerzitě. Vytvoření balíčku sice znamená pro akademika práci navíc, ale předpřipravený Learning Agreement má trvalý charakter na několik následujících semestrů,“ přibližuje garantka aktuální výzvy programu To Be NEO Kamila Danihelková z Centra mezinárodní spolupráce OU.

Cílem je proto vytvoření oborových balíčků a modelové Studijní smlouvy pro přijíždějící i vyjíždějící studenty, kterou si v rámci předmětu odsouhlasí obě partnerské univerzity, čímž všichni studenti získávají jistotu uznání absolvovaného předmětu a získání potřebného počtu kreditů na své domovské univerzitě.

Výzva Enhanced Mobility v rámci programu To Be NEO je součástí prestižního mezinárodního projektu NEOLAiA, do něhož je zapojeno kromě Ostravské univerzity dalších osm evropských univerzit – University of Jaén (Španělsko), University of Tours (Francie), Bielefeld University (Německo), Örebro University (Švédsko), University of Suceava (Rumunsko), University of Salermo (Itálie), University of Nicosia (Kypr), Šiauliai State University of Applied Sciences (Litva).

Cesta k mezinárodní spolupráci prostřednictvím výuky a oborových témat

Aktuálně vypsaná výzva by měla vzájemně provázat výuku na jednotlivých partnerských univerzitách, aby studující mohli trávit semestr na jakékoli z výše uvedených zahraničních univerzit, aniž by trpěli obavou, že některé předměty jim nebudou uznány. „Je to další krok k internacionalizaci, kdy se snažíme odstranit jakékoli překážky a našim i zahraničním studujícím nabídnout opravdu optimální podmínky, aby se naučili pohybovat v mezinárodním prostředí. Zároveň si slibujeme, že při tvorbě oborových balíčků naleznou akademičtí pracovníci zahraniční kolegy, kteří se vědecky zabývají podobnými či stejnými tématy a v budoucnu svou spolupráci dále rozvinou,“ doplňuje Ivana Adamiková, vedoucí Centra mezinárodní spolupráce OU.

Je to další krok k internacionalizaci, kdy se snažíme odstranit jakékoli překážky a našim i zahraničním studujícím nabídnout opravdu optimální podmínky, aby se naučili pohybovat v mezinárodním prostředí.

Smyslem výzvy je nalézání společných témat a překryvů ve výuce, které by vedly k dlouhodobé spolupráci na mnoha úrovních. Program tak nemá motivovat jen studenty ke studijním mobilitám, ale i akademické pracovníky k navazování nových kontaktů a vazeb s univerzitami v rámci projektu NEOLAiA.

Chcete svou výuku posunout na mezinárodní úroveň?

Na vytvoření oborových balíčků je alokováno celkem 300 tisíc korun, přičemž za každý vytvořený balíček předmětů je vyplacen jednorázový honorář 15 tisíc korun. Vyučující z řad akademických pracovníků, kteří by měli zájem se zapojit do programu To Be NEO, musí do konce května vyplnit přihlašovací formulář na Portále OU (sekce Zahraniční vztahy – Program To Be NEO, formulář naleznou také v novém Share point CMS rovněž na portále). Oborový balíček a modelový Learning Agreement musí být vypracovaný do konce října. Kontaktní osobou programu je Monika Šmídlová z Centra mezinárodní spolupráce (monika.smidlova@osu.cz).

NEOLAiA je aliancí devíti mladých evropských univerzit, které se svým výzkumem, nabídkou vzdělávání i angažovaností pro společnost zapojují do globálních trendů, spolupracují v evropském kontextu a současně každá vidí svou důležitou roli ve svém městě a kraji. Chtějí přispět k tomu, aby regiony mimo hlavní evropské metropole prosperovaly a aby se jejich obyvatelé cítili součástí evropské pospolitosti.