Nedávná doba covidová nám nečekaně přinesla i něco dobrého. Jednou z těch mála pozitivních věcí byl čas, čas přemýšlet. Zastavení společenského a kulturního života mnohé motivovalo otevřít otázku dalšího vzdělávání. Viděla jsem a vidím kolem sebe přátelé, kteří začali uvažovat o kombinovaném studiu na vysoké škole. Patříte mezi ně? Společně s tím přichází otázky a samozřejmě pochybnosti. Jak to prakticky probíhá? Jak to časově zvládnu? Dá se to zkombinovat s prací, dětmi nebo dalším denním studiem? Je to placené? Jak často budu muset chodit na přednášky? Jaké výhody mi studium přinese?

Kombinované studium se dnes nezpochybnitelně veze na velké vlně popularity. Jak už vyplývá z jeho názvu, dovoluje ZKOMBINOVAT studium a hektický pracovní život dospěláků. Je mezistupněm mezi denním (chodím do školy každý den) a distančním studiem (fyzicky nechodím do školy téměř vůbec). Dávno neplatí, že tím, co vystudujete, se zabýváte celý život. Pracovní trh se proměnil, je dynamický a kreativní. Dovoluje nám měnit zaměstnání podle naší chuti a nálady. Dveře jsou otevřené a změny jsou vítány. Žijeme ve světě bohatých možností, a navíc máme moderní technologie, které vzdělávání v průběhu života nesmírně podporují a usnadňují. Studovat musíte srdcem. Tímto heslem se řídím, a pro kombinované studium to platí dvojnásob.

„Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet nebo osmdesát. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý.“ Henry Ford

Jak to prakticky probíhá? Jak to časově zvládnu? Jak často budu muset chodit na přednášky?

Většina kombinovaných studijních programů spojuje návštěvy přednášek a cvičení s velkým důrazem na samostudium. Vůle je nezbytná. Studenti se scházejí nejčastěji co čtrnáct dní v pátek nebo v sobotu odpoledne, které mají nabité přednáškami a cvičeními. Já studuji filozofii na Filozofické fakultě, scházíme se cca každou druhou středu od dvou do sedmi večer. Za mě ještě lepší, neochuzuji rodinu o společně strávený víkend.

Na rozdíl od denního studia je rozvrh většinou pevně dán. Přednášku každého jednotlivého předmětu máte tak 3krát za semestr. Látka je velmi zhuštěná, nejsou žádné úlevy oproti dennímu studiu, a proto se předpokládá, že se budete průběžně učit doma sami. Důvod k zoufání ale není. Velkou pomocí je e-learning, tady na Ostravské v aplikaci Moodle, kde můžete zhlédnout videa k daným předmětům, najít skripta, diskutovat s ostatními. Účast nemusí být vždy 100% povinná. U kombinované formy se předpokládá, že studenti pracují a nemají na školu tolik času. Ze své vlastní zkušenosti mohu říct, že vyučující jsou vždy vstřícní a ochotní pomoci.

Co na to zaměstnavatel?

Ti bývají zpravidla nadšení z dalšího rozvoje. A i kdyby ne, několik půldnů dovolené se v roce ztratí.

Nadchlo vás to? Zde si můžete vyfiltrovat, zda je i váš vysněný obor v kombinované formě a jaké další výhody vás čekají. Pokud si nevíte rady s výběrem, moc rádi vám poradí v univerzitním poradenském centru. Čas na to podat přihlášku máte do 15. března. Stojí to jen chvíli času a 600 korun.

Jak je to s předměty?

Předměty na Ostravské univerzitě jsou děleny na povinné, povinně volitelné a volitelné. Za splněné předměty získáváte kredity. Každý studijní program pak má dán minimální počet kreditů pro jeho splnění. Povinné předměty musíte splnit, tady to jinak nejde. Povinně volitelné předměty si vybíráte z dané nabídky dle vašich chutí a preferencí, přičemž musí být splněn minimální počet kreditů, horní hranice je však otevřená. A to nejlepší jsou volitelné předměty. Nabídka je neomezená a vybírat si můžete ze všech fakult a oborů z celé univerzity. Neexistuje minimum ani maximum kreditů. Jo wow! Jedno omezení ale pro kombinované studium přeci jen je – většina předmětů je z denního studia, což pro vás znamená docházet na přednášku nebo cvičení daného předmětu každý týden.

Dá se studium zkombinovat s prací, dětmi nebo dalším denním studiem?

Jasně. Přesně z toho důvodu kombinované studium vzniklo. Aby vám umožnilo studovat při práci, na mateřské dovolené nebo i v kombinaci s denním studiem, kdy nechcete, aby se vám rozvrhy překrývaly. Navíc pokud je vám méně než 26 let, nemusíte platit sociální a zdravotní pojištění, pokud nejste výdělečně činní. Převážná část mých spolužáků na kombinovaném studiu jsou pracující lidé. Část z nich jsou pracující rodiče, což už je náročnější více, ale zvládnout se to dá. Řadím se mezi ně. V minulosti jsem studovala kombinovaně i na mateřské dovolené se dvěma dětmi. A byl to nejlépe investovaný čas. Vedlejší nabyté zkušenosti, třeba jak nakládat efektivně s časem, jsou k nezaplacení. O schovávání skript do dětské postýlky, aby na ně děti nedosáhly a nezničily je, raději pomlčím.

Studenti a studentky na mateřské nebo s malými dětmi mohou využít služeb nově otevřené mateřské školky Elánek. Dětská skupina je určena pro děti akademiků, zaměstnanců a studentů Ostravské univerzity, kteří tam mají 50% slevu. Jsou připraveni na děti již od jednoho roku věku a sídlí v centru Ostravy blízko univerzitního Welcome centra.

 

Je to placené?

Koluje mýtus, který říká, že pokud je vám více jak 26 let, musíte platit. Není tomu tak. Ostravská univerzita je veřejná vysoká škola a jako taková je pro všechny studenty i starší 26 let bezplatná. Platí se pouze za přihlášku, za přesáhnutí předepsané doby studia a za studium v cizím jazyce. Do přesáhnutí standardní doby studia se však započítává i doba všech předchozích studií na jiných vysokých školách, které nebyly dokončeny. Jak je to s výdaji za skripta a učební materiály? Pokud sami nechcete obohatit svou knihovničku o studijní knihy, nemusíte za ně vydat ani korunu. Skripta jsou vám k dispozici v elektronické podobě, stejně jako další výukové materiály a knihy ze seznamu povinné literatury seženete v univerzitní knihovně.

Jaké výhody mi studium přinese?

 • Časová flexibilita je podle mě jednou z nesmírných výhod. Jsem studentkou a zároveň pracuji nebo se starám o děti, cestuji a nejsem vázána denním rozvrhem.
 • Zvýšení kvalifikace a příležitost okusit alespoň částečně chuť studentského života.
 • Možnost poznat nové lidi, zúčastnit se workshopů, webinářů a zajímavých akcí pořádaných univerzitou.
 • Dostupnost kvalitní literatury přes univerzitní knihovnu.
 • Nespornou výhodou je možnost účastnit se programu Erasmus i jako kombinovaný student.

Podmínky, pravidla a možnosti stáží a studia v zahraničí jsou stejné jako u denního studia

Vyjet může každý řádně zapsaný a studující student. Stačí si jen podat přihlášku a pak úspěšně absolvovat výběrové řízení, které organizují jednotlivé fakulty OU. Výjezdy mohou mít formu studijního pobytu, praktické stáže nebo kombinovaného intenzivního programu. Obecné informace k mobilitám studentů naleznete zde. Seznam partnerských univerzit zveřejňují fakulty dle oborů a kateder na svých webech v sekci mezinárodní spolupráce, například pro Filozofickou fakultu zde. Kontaktní osobou pro studenty jsou fakultní koordinátoři.

Zní to krásně, ale co s dětmi, školou a zaměstnáním, že ano? Výbornou formou pro nás kombinované je právě možnost praktické stáže. Je to skvělá příležitost, jak se dostat do zahraničí například o prázdninách v rámci dovolené a nemít obavu ze ztráty semestru.

„Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“ Nelson Mandela

I v pozdějším věku si můžete splnit své sny nebo napravit nerozvážná rozhodnutí z mládí. Další kapitola vašeho příběhu je jen na vašem rozhodnutí.

Pár rad na závěr

 • Řekněte o vašem záměru rodině a přátelům. Psychická podpora je k nezaplacení.
 • Řekněte o vašem záměru v práci. Budete sami překvapení, jak budou nadšení.
 • Řekněte o vašem záměru dětem. Řeknou vám, že jste šílení a být šílený rodič je lepší než nudný rodič.
 • Navažte vztah se svými spolužáky. Vytvořte si skupinu na Facebooku a WhatsAppu, využijete ji pro vzájemnou pomoc a sdílení.
 • Učte se průběžně. Opravdu, ten čas kolem zkoušek se pak hledá velmi, velmi těžko. A žaludeční vředy opravdu nechcete.
 • Využívejte efektivně čas. Chodíte běhat? Trávíte nějaký čas dojížděním ráno do práce? Poslouchejte podcasty, nahrané přednášky nebo audioknihy. Nastavte si pevnou hodinu denně, kdy se budete učit a seznamte s tím rodinu. Po nocích se to dlouhodobě zvládnout nedá.
 • Seminární práce, online testy a úkoly plňte hned, jakmile jsou zadány.
 • Napište si důvody, proč jste se rozhodli studovat. Ony krize přijdou, a pak je ten správný čas si je připomenout.

„Pohodlný život a lehko získané požitky ani nepřinášejí tělu prospěch, jak potvrdí každý učitel tělocviku, ani nevštípí duši nějaké hodnotné vědomosti. Naproti tomu vytrvalá námaha nás připraví k ušlechtilým a dobrým činům, jak tvrdí mudrci.“ Sókratés

„Lenošení bez vzdělávání znamená smrt a hrob pro žijícího člověka.“ Seneca