Již v pořadí třetí výstava Fakulty umění se otevře ve středu 15. března 2023 v 17 hodin v městské galerii PLATO v budově PLATO Bauhausu.

Výstava Brána k vráně sedá představuje výběr ze současných prací některých studentů a pedagogů Katedry intermedií Fakulty umění Ostravské univerzity, konkrétně ateliérů „koncept, objekt, instalace“, „video, multimédia, performance“, dále pak ateliérů fotografie, animované tvorby a knižního designu a animace.

Námětová bohatost současného umění je naprosto bezbřehá. Mladí umělci se již dávno nepohybují v několika málo oblastech, ve studentských ateliérech jako by se reagovalo na celý svět. Radosti a strasti se vrší, rychle přicházejí (někdy i odcházejí) a všechny se zdají být naléhavé. Jestli vůbec lze současné mladé umění několika slovy charakterizovat, jednalo by se o pojmy jako „mnohost“, „pestrost“, či „neuchopitelnost“. Zmíněné se snad nejvíce vyjevuje na intermediálních katedrách. Vyprofilování se v jednom médiu zní sice už dávno staromilsky (pochopitelně neoprávněně), ale intermediální pracoviště přímo vybízejí ke zkoušení všeho a za všech okolností. Pro práci na svém díle můžete stejně tak použít dláto, paličku a kus Carrarského mramoru, jako nejnovější počítačové simulace a 3D tiskárnu. Mnohost se tu násobí.

Uvádět slovy průřezovou výstavu Katedry intermedií FU OSU je tak do značné míry mlácením prázdné slámy. Lze se uchýlit buď k výše uvedené drobné noticce, která však ničím nepřekvapí, nebo se zevrubně věnovat každému autorovi a každému dílu, což ale není ve formátu úvodního textu výstavy možné. Přes tuto slovní neuchopitelnost dávají podobné výstavy smysl. Právě svojí neučesaností nic nepředstírají a jsou tedy velmi vypovídající.

Snad takovou výstavou bude i Brána k vráně sedá. Název lze chápat buď jako naprostou pitomost, nebo jako ironické přetvoření známého přísloví. Anebo také obrazně! Totiž že určitou bránu k umění má každý z nás. Tato příležitost sice nemusí být naplněna, ale je hezké ji mít.

Poděkování: PLATO Ostrava

Výstava je součástí prezentačního pásma Fakulty umění Ostravské univerzity a bude otevřena do 4. dbuna 2023.

Facebooková událost