Tentokrát přijala pozvání do improvizovaného audiostudia ve studentském Doupěti nově jmenovaná profesorka Soňa Kalenda, doktorandka Zuzana Broskevičová a doktorand Jakub Černý z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity.

Rozhovor se věnuje cestám našich hostů ke vědě. Dozvíte se o bariérách, kterým čelí ženy v akademickém světě z odborného i osobního hlediska. Zajímá vás, jak kombinovat práci v akademickém světě a péči o rodinu či jak se v této souvislosti promítají role muže a ženy? Jak je možné podpořit ženy ve vědě ze strany institucí, pracovišť a vědeckých týmů a jakou roli hraje akademický milník – dokončení doktorského studia? Čím je věda a práce v kontextu sociální práce specifická?

Děkujeme profesorce Soni Kalendě, doktorandce Zuzaně Broskevičové a doktorandu Jakubovi Černému za přijetí pozvání k rozhovoru a přejeme všem posluchačům OU@live příjemný poslech.

Rozhovor byl natočen u příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě, který je 11. února. Cílem tohoto dne je poukázat na zásadní úlohu žen napříč vědeckým světem.