Už jsou to dva roky, co jsem se vydala během magisterského studia na FSS OU na svůj první výjezd do zahraničí v rámci programu Erasmus+. Jela jsem na studijní pobyt na čtyři měsíce do malého městečka Hatfield a studovala jsem na partnerské univerzity University of Hertfordshire. Dozvěděla jsem se mnoho o vzdělávání sociální práce v Anglii, diskutovala se spolužáky o zajímavých tématech týkajících se sociální práce a jejich perspektivy například na problematiku rasismu v Anglii.

Tento výjezd mě nadchnul, a proto jsem neváhala a další rok jsem vyzkoušela jinou formu zahraničního výjezdu, který univerzita nabízí.V rámci programu OU Aid jsem vykonávala dobrovolnictví v rozvojové zemi. Od malička bylo mým snem pomáhat v Africe, proto byla moje volba jasná – pojedu do Keni!

„Poznala jsem, jak se sociální práce liší v jiných zemích,“ popisuje dobrovolnickou činnost v Keni studentka Veronika Sikorová

V Keni jsem strávila celý měsíc jako pomocnice v sirotčinci a v kuchyni. Ačkoliv to bylo náročné zejména psychicky, ostrov Rusinga, na kterém je místní areál Centra Narovinu, jsem si zamilovala. Uvědomila jsem si, jak se sociální práce liší v tak kulturně vzdálené zemi a různorodé situace mě často přiměly k přemýšlení nad vlastními životními hodnotami.

Výjezd v rámci mého doktorského studia se uskutečnil letos v březnu, a to ve finském městě Kuopio. Jednalo se o krátkodobou doktorskou mobilitu, kterou je možné realizovat v rámci programu Erasmus+.

Tentokrát to bylo dost odlišné a náplň celého měsíce spočívala zejména v konzultacích s profesory, se kterými jsem diskutovala svůj výzkumný záměr disertační práce. Načítala jsem si články z prostředí finského sociálního systému a účastnila se meetingů, týkajících se vzdělávání sociální práce na University of Eastern Finland.

Navštívila jsem také dvě organizace, přičemž jedna se zabývá prací s rodinami, zejména pak matkami samoživitelkami, se kterými řeší správnou péči o dítě a podobně. Druhá organizace se zabývá bytovou problematikou a snaží se dodržovat místní pravidlo „housing first“, což znamená, že první věc, kterou sociální pracovník s klientem řeší je, aby měl kde bydlet.

SharePoint CMS – všechno, co potřebujete vědět o studiu v zahraničí. Přehledně a na jednom místě

Tyto dvě návštěvy mě velmi obohatily o ucelenější představu sociální práce ve Finsku, zejména v těchto dvou oblastech, jimiž se zabývám i ve své disertační práci. Také jsem se účastnila konference, kde nejen doktorští studenti přednesli svůj výzkumný záměr, případně dosavadní výsledky již probíhajícího výzkumu.

Závěrem mohu říct, že každý výjezd byl jiný a v něčem jinak obohacující. Věřím, že to není naposled, a že díky možnostem, které univerzita nabízí, budu moci dále získávat poznatky a poznat nové lidi z prostředí sociální práce.