Už několik let se hovoří o rozšíření Vědecko-technologického parku VŠB-TU. Záměr sám o sobě je bez diskuse pozitivní. Přispěje k navýšení atraktivních pracovních míst v Ostravě, a tedy i ke snížení počtu mladých nadaných lidí, kteří za kariérou odcházejí jinam. O mnoho méně pozitivní, ba přímo obludný se jeví plán, že tento nový areál bude vystavěn v bezprostřední blízkosti porubské Myslivny. Což v praxi znamená, že má být pokácena jedna třetina (!!!) porubského lesa a zastavěna pole, která se těsně kolem Myslivny nacházejí. A nejde vůbec jen o budovy samotné. Kolem nich má být zřízeno až kolem 3 tisíc parkovacích míst. Auta mají projíždět těsně pod okny Fakultní nemocnice, kde mj. přicházejí na svět děti, ale také se léčí onkologičtí pacienti.
Vy, kdo Porubu znáte, víte, že Myslivna a přilehlé okolí jsou plícemi města. Neslouží pouze k rekreaci a odpočinku místních obyvatel. Stromy a celá zdejší vegetace dodávají kyslík, který v Ostravě tak moc potřebujeme.
Ostravský magistrát už, navzdory odborným posudkům ekologů, navzdory odporu občanů a navzdory prvotnímu nesouhlasu porubské radnice schválil změnu územního plánu a zároveň oslabil pravomoci místního zastupitelstva, aby mu nadále nemohlo klást překážky. (Více v článku Moravskoslezského deníku [http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/vedecko-technologicky-park-ma-zelenou-muze-se-rozsirit-20130628.html]).
Proto jsme se s několika dalšími lidmi rozhodli spojit s cílem zastavit nesmyslné a nehumánní jednání politiků.
Prosíme i vás, abyste se k nám připojili. Každý drobný skutek se počítá.
Co můžete udělat?

Věříme, že se nám společně podaří zachovat velký kus zeleně pro budoucí generace.
Děkujeme!

Mgr. Kateřina Ličková
skype: katerina.lickova
Facebook: Katy Ličková