Kniha Hyperbarická medicína, MUDr. Michala Hájka Ph.D. a autorského kolektivu, jehož členové jsou zaměstnanci Ostravské univerzity a členové Katedry biomedicínských oborů lékařské fakulty, právě vyšla v nakladatelství Mladá fronta.
Monografie Hyperbarická medicína reprezentuje první vydání odborného lékařského textu s problematikou hyperbarické medicíny v podobné formě a rozsahu v našem písemnictví vůbec.

Je určena zdravotnickým pracovníkům hyperbarických zařízení, chirurgických, nechirurgických oborů i záchranářům. Stejně tak je určena pro postgraduální výuku hyperbarické medicíny v ČR a SR, s možností využití pro studenty lékařských fakult, které v rostoucí míře zařazují problematiku hyperbarické a potápěčské medicíny do výuky.

Snaha o odborné porozumění principům a zákonitostem léčby ve zvýšeném tlaku –        hyperbarické medicíně – byla jedním z klíčových motivačních faktorů, vedoucích autorský kolektiv k sepsání této knihy, která se nyní dostává čtenářům do rukou. Bližším záměrem autorů bylo odkrytí základů a principů léčby hyperbarickým kyslíkem, definice postavení a vývoje  oboru v ČR i ve světě, explikace mechanizmu účinku kyslíku v přetlaku ve vztahu k patofyziologii vybraných onemocnění, seznámení se se základními léčebnými indikacemi hyperbarické oxygenoterapie v jednotlivých lékařských oborech, posouzení rizik a nežádoucích účinků léčby v přetlaku, definice základů ošetřovatelské péče a také výčet pracovněprávních aspektů pobytu v hyperbarickém prostředí.

Jednotlivé kapitoly jsou věnovány historii oboru, fyzikálním a fyziologickým aspektům, technické, technologické, provozní a praktické stránce, léčbě u vybraných klinických situací a odborností např. v neurologii, intenzívní péči a urgentní medicíně, pediatrii apod. Vzhledem k častému nepochopení významu a dopadu této léčebné metody na průběh a snížení funkčních a ekonomických následků různých onemocnění autoři do textu zařadili i kapitolu zabývající se ekonomickými aspekty léčby hyperbarickým kyslíkem. Některé kapitoly jsou věnovány problematice potápění, fyziologickým a zdravotnickým aspektům potápěčské medicíny.

Hyperbarická medicína je ve všech vyspělých zemích uznávanou specializací, subspecializací či nástavbovou specializací, která integruje problematiku hyperbarické oxygenoterapie a potápěčské medicíny. Potápěčská medicína má dlouholetou tradici zejména v přímořských státech, součástí jejichž armád je válečné námořnictvo. Díky obrovskému rozmachu sportovního potápění v posledních desetiletích se její význam týká i vnitrozemských států, ČR nevyjímaje. Její úloha spočívá v prevenci a léčbě potápěčských nehod a zajištění systému péče o profesionální i sportovní potápěče.

Slavnostního křtu knihy se ujal rektor OU prof. Jan Lata a člen hereckého souboru Divadla Petra Bezruče v Ostravě, herec Norbert Lichý v prostorách Městské nemocnice Ostrava dne 23. 5. 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=pATT5vMM7Hw&feature=youtu.be