Přečetla jsem si články  děkanů přírodovědecké a filozofické fakulty, s jejichž obsahem stoprocentně souhlasím, přečetla jsem si odpověď pana děkana Martínka, s níž nesouhlasím.
Zvlášť věta „tvrdím od samého začátku, že procesní chyby při přijímání uchazečů na univerzitu byly dlouhodobě systémové” je pro mne nepřijatelná, protože do problému přijímání studentů na lékařské fakultě vtahuje celou univerzitu.
Vzpomněla jsem si na dobu před 3-4 lety, kdy všechno začalo…
V roce 2016 plnily denní tisk zprávy, že LF má dva děkany, že  ani jeden se nechce funkce vzdát a že to oba dávají k soudu. Lidé se tomu smáli, prestiž celé univerzity se začala otřásat… A spory pokračovaly…   V létě 2018 jsem aktérům největších sporů na LF – doc. Zončovi, doc. Martínkovi a MUDr Machytkovi, řediteli Fakultní nemocnice, napsala dopis, v němž jsem je žádala, aby se svými spory ustali, ať nedopadneme jako Západočeská univerzita, kde problémy jediné fakulty, právnické, vrhly špatné světlo na celou univerzitu. Odpověděl mi jediný z oslovených, MUDr. Machytka, který se krátce poté vzdal své funkce. Napsal:”Věřím, že můj odchod z čela nemocnice vyřeší patovou situaci,jejíž pokračování by nás pouze dále poškozovalo v očích veřejnosti. To rozhodně nemohu připustit.”
Byla bych velmi ráda, kdyby si tato slova pečlivě přečetl pan děkan Martínek.
Před očima se mi objevuje celá galerie děkanů LF, s nimiž jsem ve svých čtyřech děkanských obdobích sedávala na kolegiích rektora – pan docent MUDr Šimíček, pan docent MUDr Slaný, pan docent MUDr. Horáček – všichni noblesní, usměvaví, přátelští – těžce vybojovanou fakultu vedli jednoznačně vzhůru…
Přeji lékařské fakultě naší univerzity, aby měla brzy ve svém čele děkana, který ji vyvede z tmavé ulice….
Doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc
zakladatelka a exděkanka FF OU