Cítíme potřebu vyjádřit se k nedávnému rozhodnutí Akademického senátu Ostravské univerzity o odvolání děkana Lékařské fakulty OU doc. Martínka. Medializace turbulencí uvnitř LF OU vedla v poslední době výraznému poškození renomé této fakulty i univerzity jako celku a ohrožena je budoucnost oboru všeobecné lékařství.
Nikdo – včetně nás – není bezchybný. Ovšem důležitá je sebereflexe a vyvození důsledků, které povedou k nápravě. Změna vedení LF OU byla v dané situaci jediná možnost a nadcházející hledání nového vedení fakulty poskytuje možná poslední šanci ukázat, že OU „na to má“.
Osobně plně podporujeme aktivity vedení OU směřující k obnově důvěry v LF OU. Další pokračování osobních útoků a soudních tahanic je cestou do pekel. Moc si přejeme, aby se LF OU dále rozvíjela a byla platformou pro kvalitní výuku a excelentní biomedicínský výzkum, který již na OU zapustil kořeny a o nějž by byla obrovská škoda přijít. LF potřebuje nové vedení disponující skutečným elánem fakultu budovat a nezbytnou podporou napříč názorovými a zájmovými skupinami na fakultě. Úspěch ovšem nelze očekávat ani bez odvážných studentů, kteří s sebou nenechají manipulovat výhrůžkami a nesmyslnými nepravdivými zvěstmi o temných silách osnovajících konec fakulty. Odkaz 17. listopadu 1989 zde znova nabývá na naléhavosti.
 

Mgr. Michal Šimíček, Ph.D.                                                     prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Klinika hematoonkologie LF OU a FNO                               Katedra biologie a ekologie, PřF OU