Ve dnech 2. a 3. června 2022 se na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity konal již 36. ročník mezinárodně etablované muzikologické konference Janáčkiana 2022, kterou pořádala Katedra hudební výchovy PdF OU. Historie konference sahá až do roku 1977. Konference tradičně obsahovala dvě tematicky odlišné sekce. První byla věnována tématu Leoš Janáček – klasik hudby 20. století. Druhá sekce se věnovala Historii a současnosti hudební pedagogiky – osobnosti, instituce, trendy.

Během intenzivního konferenčního jednání zaznělo 36 příspěvků (včetně několika korespondenčních příspěvků) z řad muzikologů, hudebních pedagogů i výkonných umělců. Četné bylo zastoupení zahraničních účastníků (celkem 16) ze Spojených států Amerických, Švýcarska, Ukrajiny a Slovenska. Závažnost a kvalita mnoha příspěvků v obou sekcích se jistě promítne do připravovaného sborníku z konference, který bude vydán v příštím roce.