Sborový zpěv jako zájmová činnost má obrovskou tradici. Zamyslíme-li se nad tím, co by mělo být hlavním cílem sborového zpěvu seniorů, pak je to především umožnit lidem, kteří chtějí zpívat a mají pro to alespoň základní předpoklady, aby zpívat mohli.  Ať již se jedná o začátečníky či o lidi, kteří celý život zpívali a chtějí v tom nadále pokračovat. Zpěv jako přirozený hudební projev, by neměl být omezen věkem, měl by se stát trvalou součástí lidského života. Sborový zpěv navíc umožňuje lidem společně sdílet radost z hudby, což mu dodává nezaměnitelné kouzlo.

Senioři se setkávají s mnoha barierami, které jim znemožňují se zapojit do různých činností. Snaha se těmto bariérám postavit čelem se stala motem mezinárodního projektu Erasmus+ s názvem Active Seniors’ Education without Barriers, jehož hlavním řešitelem je Ostravská univerzita, která již řadu let nabízí seniorům různé vzdělávací aktivity v rámci Univerzity třetího věku (U3V). Již z názvu je patrné, že se projekt snaží podpořit aktivní přístup seniorů ke vzdělávání a odstraňovat bariéry. Jednou z barier mezinárodních projektů je bariéra jazyková, která se beze zbytku patrně odstranit nedá. Hudba, zpěv a sborový zpěv zvlášť však dává šanci si porozumět a cítit se spolu dobře i přes tuto bariéru. Do projektu se zapojili senioři, sbormistři a další experti z České republiky, Slovenska a Portugalska, kteří mu vdechli mezinárodní nádech, ale hlavně obohatili o národní zvláštnosti a tradice. Ne náhodou jako součást projektu byly i různé vzdělávací kurzy kulturního dědictví se zaměřením na hudbu.

Vznikl i zpěvník v elektronické i tištěné podobě, obsahující po deseti písních z každé partnerské země. Jedná se o písně, které se dají snadno naučit, které mohou zpívat senioři všech zemí společně.

Většina seniorů již měla se sborovým zpěvem zkušenosti, připojili se však i začátečníci. Kromě zpěvu se senioři zdokonalovali či začali hrát na hudební nástroje jako zobcová flétna, kytara, ukulele nebo portugalské cavaquinho. Vznikl i zpěvník v elektronické i tištěné podobě, obsahující po deseti písních z každé partnerské země. Jedná se o písně, které se dají snadno naučit, které mohou zpívat senioři všech zemí společně. K dispozici jsou melodie písní, slova a krátký úvod ke kořenům, tradicím a kultuře jednotlivých zemí. Vyvrcholením celého snažení, které představovaly samostatné nácviky v jednotlivých zemích, bylo týdenní soustředění v Hradci Králové završené společným koncertem, na kterém zaznělo dvanáct písní; po čtyřech z každé partnerské země. Slováci si vybrali kromě lidových písní i dvě písně duchovní, Češi zařadili české a moravské lidové písně a Portugalci tradiční písně z různých oblastí Portugalska.

Projekt podporující sborový zpěv seniorů tří zemí přinesl nejen jedinečnou příležitost se seznámit s lidmi, společně sdílet kulturní hodnoty, ale i aktivně se podílet na interpretaci písní nových, zatím neznámých, prostřednictvím kterých lze poznat mentalitu různých národů.

Pro sbormistry, kteří vytvořili metodiku vedení seniorských sborů, sestavili zpěvník, průběžně se podporovali jak sdílením nahrávek, tak i postupy ke zvládání výslovnosti, secvičili písně na národní úrovni a konečně i spojili národní sbory do sboru mezinárodního, to zajisté nebyl lehký úkol. Snad můžeme neskromně vyjádřit přesvědčení, že projekt podpořil rozvoj profesních kompetencí sbormistrů, kteří pracují se seniory, rozšířil povědomí o činnosti seniorských sborů v zahraničí a umožnil sdílet zkušenosti, které obohatí jejich další práci se seniorskými pěveckými sbory.

Zpěvník ke stažení v tiskové kvalitě.