Doc.Maďar nereagoval na můj návrh, diskutovat pod blogem č.3 a svou odpovědˇposlal e-mailem na mou adresu a shodou okolností také rektorovi,děkanovi LF a a vybraným proděkanům LF.
Od: Rastislav Madar Pátek 4. leden 2019 21:28
Komu: Milan Grundmann;
Kopie: Arnost Martinek; Ivona.Zavacka@osu.cz; Darja.Jarosova@osu.cz; Jan.Lata@osu.cz
Věc: Re: reakce na okrajové poznámky doc. Maďara
Vážený pane profesore Grundmanne,
reaguji už jen Vám a pár kolegům z vedení fakulty a univerzity, jelikož zbytek adresátů už tyto věci snad i obtěžují. Pokud jde o e-maily Dr. Marečka tak zcela nepochybně, a nemalá část ho má ve SPAMech, takže jeho e-maily jim již vůbec nedorazí. A i pokud ano, už je vůbec nečtou.
Slyšel jsem Vás opakovat stejné věci, které jste zmiňoval ve Vašem blogu jak v rámci kolegií děkana tak na Akademickém senátu, a to hodně extenzivně, a taky ve skupinových debatách s kolegy.
Pan profesor Janout má 80 let, nechte ho svobodně se rozhodnout, jak chce využívat svůj čas a kterým projektům se chce věnovat. Nepotřebuje vést za ruku ani být přemlouvaný. Náš ústav je plný perspektivních a mnohem mladších vědců s potenciálním slušným H-indexem a kvalitními citacemi. Budoucnost naší fakulty i ústavu je na nich a ukáže se to v následujících 5-10 letech. Dělám jako vedoucí pracoviště maximum pro to, abych jejich potenciál podpořil.
Jen upozorňuji, že prof. Janout není v Olomouci ani nikde jinde v ČR na Lékařské fakultě a proč, na to si možná umíte odpovědět i sám. Asi nebude H-index 46 to nejdůležitější a budou tam i jiné významné faktory.
Nové Ph.D. studenty jsme vloni nenabírali zejména proto, že jsme jich měli přespříliš – desítky, jen samotný profesor Janout jich “vedl” tolik, že to bylo nad rámec běžných norem a standardů. Proto jsme chtěli, ať někteří své studium ukončí, než nabereme další. To se ale týkalo jen jednoho roku a Ph.D. studentů máme stále moc i tak.
Můj původní E-mail byl adresovaný Dr. Marečkovi, který destruktivní a pomlouvačné e-maily píše na všechny strany už delší dobu a má pověst chronického kverulanta. To konstatování bylo tedy pro něj, ale zjevně jste si to vztáhnul i na sebe. Doby dávno minulé, které zmiňujete, pokud myslíte éru socializmu a KSČ, tak to budete znát líp než já, jelikož já jsem byl v té době ještě dítětem. Vy to asi umíte posoudit, já jsem naštěstí tu “čest” inspirovat se neměl.
Osobně nevím proč jste začal veřejně ať už verbálně či písemně šířit informace, které byly nepřesné anebo zkreslující, stačilo se na příčiny daného “status quo” zeptat, například mé osoby jako vedoucího konkrétního pracoviště. Mám pocit, že jste to jen chtěl využít na útok proti vedení fakulty a na přesnosti informací Vám proto až tak nezáleželo. Za nehodné akademického fóra proto já považuji Vaše jednání. Tak se to ve slušné společnosti nedělá. Kdyby jste byl děkanem Vy, nelíbilo by se Vám to. A kdyby jste náhodou za děkana kandidovat příště chtěl, stačí říct, osobně Vás navrhnu. Demokratická volba ukáže, jak na tom s podporou svých názorů a postojů ze strany akademické obce jste. Do té doby bych navrhoval zachovat štábní kulturu a veslovat stejným směrem, pokud máte zájem být na stejné lodi jako my. Jen tak budeme fakultě prospěšní a posuneme jí dál.
S pozdravem
Rastislav Maďar
Odpověď doc.Maďarovi
1. Záležitostmi ohledně vývoje LFOU jsem se začal zabývat po mé kooptaci do senátu LFOU asi před dvěma roky. Jako senátor mám povinnosti i práva, jako např. volit nebo odvolávat děkana, schvalovat zřízení nových klinik a ústavů, schvalovat rozpočet atd. Nesouhlasil jsem se zřízením nové kliniky popáleninové a rekonstrukční chirurgie pro naprostý deficit vědeckých předpokladů prim.MUDr.Crkvenjaš-Němečkové, jak jsem popsal v blogu č.2 a č.3.
2. Odchod prof.MUDr.Janouta (H index 42) a doc.MUDr.Janoutové ( H index 8) považuji za závažnou manažerskou chybu vedení LFOU.Uvádíte, že Váš ústav je plný perspektivních a mnohem mladších vědců s potenciálním slušným H-indexem. Tedy konkretně podle WoS: doc.MUDr.Maďar H index 0, prof.MUDr. Jirák H index 3, MUDr.Mrázková H index 3, RNDr.Jiřík H index 5, Doc.ing.Tomášková H index 8.Budu držet palce, aby školitelé s nulovým nebo minimálním počtem impaktovaných publikací vyprodukovali s každým školencem 2 impaktované publikace.
3. Uvádíte některá nepravdivá tvrzení:
a)Nikdy jsem diskutovanou problematiku neprezentoval na kolegiu děkana natož opakovaně na kolegiích(viz zápisy)
b)neotevření nového ročníku PhD studia bylo důsledkem odchodu prof.Janouta jako předsedy oborové rady, kdy ještě nebyl schválen prof.Jirák jako garant, nikoliv proto, že jste měli nadbytek studentů
c) nikdy jsem nezpochybnil výsledek voleb děkana
4. Moje připomínky jako senátora byly vzneseny na doc.Martínka, jako kandidáta děkana. Chtěl jsem znát jeho odpověď a nevidím důvod,
proč bych se měl ptát Vás. Nicméně děkuji za diskusi.
5. Moje aktivita a kritika je vedena zájmem o skutečný rozvoj fakulty nikoliv jako útok proti vedení, který nebyl ani možný, poněvadž
doc.Martínek byl v předvolebním období, tudíž ani ve vedení nebyl. Děkan je volená funkce senátem a děkan je zodpovědný senátu.
Jako volený funkcionář musí snášet kritiku, i když se mu eventuálně nelíbí, a svou činnost musí obhájit.
6. K posunutí vpřed bychom spíše potřebovali motorový člun. Mnou kritizované činnosti Vaši veslici unášejí naopak zpět.