Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

7. října od 11.00 hodin proběhne v hlavním sále Divadla Antonína Dvořáka slavnostní zasedání vědecké rady Ostravské univerzity při příležitosti udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa panu Miloši Šťedroňovi, profesoru Masarykovy univerzity v Brně.
Tato událost se již tradičně pojí i se slavnostními promocemi absolventů doktorského studia všech fakult Ostravské univerzity. Představeni budou také noví docenti Ostravské univerzity. Z rukou rektora Jana Laty převezmou jmenovací dekrety docenti Pavla Slavíčková, Petr Dvořák, Slavomír Horák, Jan Daniel Bláha, Lucie Sikorová a József Bukor. Slavnostní atmosféru doplní hudební vystoupení Fakulty umění Ostravské univerzity (Balada pro banditu).
Jménem rektora Jana Laty srdečně zveme akademickou obec a také hrdé příbuzné absolventů doktorského studia i nových docentů. Pro návštěvníky bude otevřen hlavní vchod do divadla (Smetanovo náměstí 3104/8a, Ostrava).