Skoro padesátka studentů Fakulty umění Ostravské univerzity tráví poslední týdny zavřená ve zkušebnách. Pod vedením režisérky Karoliny Widery z Katovické univerzity nacvičují operu Kouzelná flétna W. A. Mozarta. Kromě zpěvu trénují i němčinu, árie totiž budou v originále. Premiéra studentského představení bude 7. února v Domě kultury města Ostravy. Druhé představení v jiném obsazení uvidí diváci o den později. Opera je jedinečná i v tom, že vystoupení nastudovali společně s českými studenty i jejich polští kolegové. Taktovky se už tradičně ujme Paolo Gatto (it.).

O nadcházejících hudebních událostech se více dozvíme z rozhovoru s doc. MgA. Evou Dřízgovou-Jirušovou Ph.D. vedoucí Katedry sólového zpěvu Fakulty umění Ostravské univerzity a taktéž vedoucí Operního studia FU OU.

Každý rok studenti vaší (naší) fakulty nastudují nový operní titul. A vůbec se nejedná o malé tituly, snažíte se spíše nalákat diváky nebo je záměr v tom, že se snažíte studentům zprostředkovat role, které určitě budou na repertoáru každého divadla, tak aby se s nimi seznámili?
Prvotní zájem je samozřejmě ten, aby se studenti setkali s operou v praxi, tak jak to funguje v profesionálním divadle. Otázka dramaturgie se týká mnoha aspektů, které bychom měli zohlednit. Vždy by se mělo jednat o titul, který bude pro naše studenty výzvou, něco se na něm naučí a posune je dál, výběr však může ovlivnit například také historické výročí. Například rok 2018 nám nabízí přihlášení se k odkazu Leoše Janáčka, anebo k výročí vzniku Československé republiky.

Letos se tedy chystá Kouzelná flétna. Pozvali jste si režisérku, která režírovala stejné představení na Hudební Akademii Karola Szymanowskiego v Katovicích. Co vás na tomto představení tak, zaujalo, že ho ve stejné podobě chcete realizovat i u nás?
S Katovickou univerzitou spolupracujeme dlouhodobě. Naposledy na Svatováclavském hudebním festivalu v září, kde se na sólových partech Rossiniho Stabat Mater podíleli studenti obou škol. Co se týká spolupráce na představení Kouzelné flétny, přebíráme nejen režii, kostýmy a scénu, ale také počítáme s hostováním polských pěvců ve vybraných rolích a s výpomocí sborového tělesa, na které nemáme dostatečný počet studentů. Vzájemná internacionální spolupráce je vždy oboustranně přínosná a radostná.

V minulosti to byly opery jako Liška Bystrouška, Figarova svatba, Zvědavé paničky z minulého roku. Za těch 8 let, co už Operní studio funguje  – čeho si (jakých titulů) nejvíce ceníte?
Byla jsem velmi pyšná na představení opery Leoše Janáčka Příhody Lišky Bystroušky. Orchestr hrál výborně, a také jeviště fungovalo po herecké i pěvecké stránce na velmi vysoké úrovni. Díky výborné kvalitě představení jsme dostali také nabídku účasti na Mezinárodním hudebním festivalu Janáčkovy Hukvaldy. První opera, kterou jsme jako Operní studio FU OU nastudovali, byla Mozartova Figarova svatba. I toto představení bylo velice zdařilé a shodou okolností se hrálo také na Hukvaldech. V loňském roce se podařilo při realizaci inscenace Wolfa Ferrariho Le donne curiose propojit hudební katedry Fakulty umění s výtvarnou částí, která připravila scénické projekce, což byl myslím skvělý průsek. Skvělé představení bylo i Pucciniho Gianni Schicchi nebo Veselohra na mostě Bohuslava Martinů. Každé mělo svou atmosféru, své mladé protagonisty, kteří na něm umělecky povyrostli, získali cenné zkušenosti a na druhé straně do něj vložili kus svého mladického zápalu.

Co vůbec stálo za vznikem Operního studia na naší fakultě?
Absolutní potřeba. Nejlepší způsob studia je takové, které se propojuje úzce s praxí.

Zatím jste už stála vy?
Ne, tuto velkou zásluhu má doc. Alexandr Vovk, ArtD., kterému se podařilo úspěšně zahájit činnost Operního studia a započít tak, jak doufám, dlouhou tradici.

Kdybyste měla shrnout prozatímní činnost Operního studia, co byste řekla? Jste spokojena s výsledky?
Úroveň operního představení se vedle inscenačního ztvárnění odvíjí od pěveckých a hereckých kvalit protagonistů. U nás jsou jimi studenti, jejichž interpretační zralost je logicky nevyrovnaná a mění se téměř jako víno. Jsou ročníky silné i slabší, ale časem také zrají. Musím zcela upřímně říci, že mě doposud vždy překvapilo, jak bez výjimky všichni studenti se svými rolemi vyrostli a vyzráli. To je pro nás pedagogy vždy veliká satisfakce.

Tak to je velká pochvala pro studenty, kteří vaším operním studiem prošli. A kdybyste se měla podívat do budoucnosti, kde byste ráda viděla Operní studio a Katedru sólového zpěvu FU OU za dalších pár let?
Do budoucna se nám otvírá možná spolupráce s operou Národního divadla moravskoslezského. Jednáme o možnostech stát se Operním studiem FU při NDM a fungování pod jeho záštitou. Tato spolupráce by měla být oboustranně výhodná. Propojení výuky s praxí by dostalo ještě daleko konkrétnější formu a naši nejlepší studenti pak bezesporu jedinečnou šanci ke vstupu na profesionální scénu.

Děkuji za rozhovor

vstupné dobrovolné

rezervace míst: tel: 553 46 2931, vstupenky.fu@osu.cz

facebook.com/fakultaumeni/