Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., předseda Rady vysokých škol a prorektor pro strategii Vysoké školy ekonomické v Praze, hvězda statistického nebe, bude přednášet na Přírodovědecké fakultě OU (30. dubna 22, Moravská Ostrava) v učebně učebně A 125 dne 12. dubna 2017 v 15.50 hod – tentokrát na téma “O čem (ne)vypovídají regionální statistické ukazatele?”.

Východiskem přednášky jsou požadavky na kvalitu statistických ukazatelů, tak jak jsou formulovány nadnárodními a mezinárodními organizacemi. Jádrem přednášky je diskuse vypovídací schopnosti statistických ukazatelů na úrovni regionů z jednotlivých šetření prováděných Českým statistickým úřadem, případně dalšími orgány státní statistické služby (SLDB, VŠPS, evidence nezaměstnaných, národní účty, SILC, mzdová statistika, rodinné účty, atd.). Představeny jsou recentní výzkumné výsledky katedry ekonomické statistiky VŠE v oblasti regionální statistiky, zejména odhad regionálních cenových hladin a nově sestavené regionální input-output tabulky. Poslední část přednášky bude věnována problematice využití kompozitních indikátorů v regionálním srovnávání.
Srdečně zveme na tuto přednášku!
Pokud vás zajímá něco více o doc. Fischerovi i o jeho profesi, přečtěte si zajímavý rozhovor, který s Jakubem Fischerem vedla naše studentka doktorského studia matematiky Mgr. Lucie Schaynová v době, kdy na naší Přírodovědecké fakultě OU přednášel poprvé…