Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

„Autismus je v dnešní době neustále více se objevující porucha dětského mentálního vývoje. I přesto je tato problematika méně známá širší veřejnosti. Proto MIKASA z.s. ve spolupráci s dalšími neziskovými a školskými organizacemi připravila sérii akcí na podporu informovanosti laické i odborné veřejnosti,“ vysvětluje hlavní organizátor aktivit dr. Michal Panáček.
Ostravská veřejnost se tak může těšit na dvě akce: první z nich je mezirezortní konference k Mezinárodnímu dni autismu s názvem Dětství s autismem, která se bude konat 1. dubna 2016 v aule Lékařské fakulty Ostravské univerzity (Syllabova 19). „Pro širokou veřejnost může být zajímavý například příspěvek PhDr. Pavla Humpolíčka, Ph.D. z Psycholohického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, který se svým týmem vytvořil zajímavé programy na rozvoj kognitivních schopností dětí s autismem a ADHD,“ uvádí Michal Panáček.
Tou druhou je pak informační kampaň Seznamte se s autismem, která vypukne následující den v OC Forum Nová Karolina. Od 9 do 19 hodin budou mít návštěvníci možnost seznámit se s problematikou autismu prostřednictvím zajímavých aktivit, her, cvičení a interaktivních dílen. „Děti i dospělí si budou moci vyzkoušet úkoly, které bývají pro osoby s autismem složité, na vlastní kůži. V rámci dílen návštěvníci ozkouší své zručnosti a dovednosti, přibližuje Michal Panáček.
Lidé se tak budou moci seznámit s organizacemi poskytujícími aktivity a sociální péči dětem i mladým lidem s autismem, s mateřskými i základními školami zaměřujícími se na výchovu a vzdělávání dětí s autismem a speciálně pedagogickým centrem, které se zaměřuje přímo na problematiku poruch autistického spektra.
Akce je určena pro nejširší veřejnost – pro laiky i odborníky, pro ty, kteří se s autismem setkali i pro ty, kteří o něm nemají ponětí.
A na co jsou organizátoři letos obzvláště pyšní? „Konference se budou účastnit přední odborníci na autismus jako například dr. Kateřina Thorová, dr. Pavel Humpolíček nebo dr. Markéta Havlovicová. U informační kampaně jsme rádi, že se neustále zapojují další neziskové organizace a školská zařízení – letos je to již 10 organizací,“ uvádí Michal Panáček.
Akce jsou pořádány neziskovou organizací MIKASA z.s. ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi – AlFi, z.s., ABC o.p.s., Ranou péčí SALOME (Slezská diakonie), školskými zařízeními a za podpory Statutárního města Ostravy, Vládního výboru pro zdravotně postižené Úřadu vlády ČR, Ostravské univerzity a Fóra Nová Karolina.
Obě události jsou zdarma, jen na konferenci je potřeba se předem registrovat na emailu info@mikasa-detem.cz. Více informací, konkrétní časový program a odkaz pro přihlášení získají zájemci na webových stránkách www.mikasa-detem.cz v sekci Autismus.