Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Finská přírodní i městská krajina je krajinou souladu a kontrastů, krajinou, jejíž jednotlivé prvky ve své odlišnosti až překvapivě ladí: centrum moderního hlavního města na pobřeží vybíhající do moře čistě přírodní scenérií poloostrůvků a ostrůvků, architektonicky svérázné obytné čtvrti mizející v bohaté vrstevnaté vegetaci smíšených a jehličnatých lesů, neokázalé budovy úřadů, označené někdy tak nevtíravě, že desku s jejich názvem skoro nenajdete, a kousek od nich růžová socha obřího chlapce, který úplně okázale čůrá do rušných přístavních vod, stánky se sobími karbanátky vedle stánku s autentickou kamerunskou kuchyní. A Finové s i při krátkých setkáních jeví jako lidé klidní, pracovití a hrdí na vše finské, ale zároveň vždy připraveni domluvit se s cizinci plynnou angličtinou a spolupracovat s těmi, jimž jde o věc.
Díky finanční podpoře projektu a vstřícnosti prof. Anny Mauranen, vedoucí výzkumného týmu a aktuálně také prorektorky Univerzity Helsinki, jsme se letos v srpnu mohly spolu s kolegyní Gabrielou Zapletalovou vydat do Helsinek za osobními konzultacemi a projekty možné další spolupráce v oblasti výzkumu nových žánrů v odborné komunikaci a na badatelském poli zvaném ELF. Seversky romantické akronymum označuje roli angličtiny jako cizího jazyka sdíleného mluvčími různých mateřských jazyků při vzájemné komunikaci (English as a Lingua Franca).

Zprava: Gabriela Zapletalová, Renáta Tomášková (členky ostravské mise), Anna Mauranen, Anna Solin a Ray Carey (asistenti výzkumného týmu)

Zprava: Gabriela Zapletalová, Renáta Tomášková (členky ostravské mise), Anna Mauranen, Anna Solin a Ray Carey (asistenti výzkumného týmu)


 
Důležitou součástí výzkumu ELF, který vede prof. Mauranen se širokým mezinárodním ohlasem již řadu let, je tvorba velkých elektronických korpusů – po korpusech ELFA ( English as a lingua franca in academia, obsahujícího texty i nahrávky jazykových projevů z akademické oblasti) a WrELFA (Written English as a lingua franca, s psanými dokumenty odborné univerzitní komunikace) je nyní před dokončením korpus SciELFA (Scientific English as a lingua franca), jehož „českou“ součást se nám podařilo s kolegyní zajistit díky velmi vstřícné spolupráci badatelů kateder fyzické geografie, biologie a sociální geografie naší přírodovědecké fakulty (texty exaktních věd) a díky ekonomům převážně z ekonomické fakulty VŠB-TU (texty humanitní). Vedle odborných, anglicky psaných článků českých (ostravskýchJ) odborníků korpus obsahuje texty specialistů z Portugalska, Francie, Ruska, Číny a dalších zemí – zkrátka odborné texty psané anglicky odborníky, jejichž mateřským jazykem ani profesní oblastí není angličtina, ale kteří angličtinu ovládají na pokročilé úrovni. Cílem dlouhodobého projektu je postihnout ty odlišnosti od angličtiny rodilých mluvčích, které již nelze snadno popsat jako gramatické a lexikální chyby, které mohou souviset s kulturně podmíněným vyjadřováním myšlenek, pojmenovacími postupy či skrytým vlivem mateřského jazyka. Jinými slovy pokusit se vysvětlit, proč např. Brit či Kanaďan pozná i u gramaticky a lexikálně takřka bezchybného textu, že ho nepsal rodilý mluvčí, či proč vrátí impaktovaný časopis uchazeči jeho článek s tím, že neodpovídá jazykově žánrovým konvencím. Od ledna 2015 bude hotový korpus přístupný zdarma k badatelskému využití členům Centra výzkumu odborného jazyka.
Společný výzkumný zájem o nové, zvl. webové a multimodální žánry nás již dříve inspiroval k pozvání prof. Mauranen jako plenární přednášející na konferenci The Changing Landscape of Professional Discourse (http://konference.osu.cz/professionaldiscourse/), kterou Centrum pořádá 6. a 7. listopadu letošního roku a na které prof. Mauranen představí svou analýzu blogů vedených vědci o jejich aktuálním výzkumu.
Jako ochutnávku finské spolupráce ostravských anglistů se chystáme – exkluzivně pro OU@live – připravit v průběhu konference s prof. Mauranen o ELFu a souladu kontrastů v krajině současné odborné komunikace interview.
Renáta Tomášková, CVOJ, KAA FF OU
logo
Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222