„V rámci třítýdenního kurzu absolvují posluchači každý den tři výukové hodiny. U studentů jsme v prvním běhu kurzů zaznamenali opravdu velký posun, proto plánujeme další kurzy jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Právě o navazující kurzy je ze strany ukrajinských uchazečů velký zájem,“ uvádí doc. Jaroslav David, vedoucí katedry českého jazyka.

Mezi zájemci o kurzy jsou převážně ukrajinští studenti, kteří končí střední školu nebo studují na vysoké škole, vzhledem k válce na Ukrajině ji ale nemohou řádně navštěvovat a zvažují navázat ve studiu na některé z českých vysokých škol. Kurzy však mohou navštěvovat také ukrajinští občané, kteří neplánují studium jen se chtějí dorozumět v češtině a zvýšit tak své šance a kompetence při hledání zaměstnání.

Bezplatné kurzy pro ukrajinské studenty i veřejnost

„Předběžně jsme očekávali stovky zájemců, a na velké skupiny jsme se také připravovali. Ve výsledku jsou to ale spíše desítky začátečníků, pokročilých je v tuto chvíli ještě méně. V případě, že se kurzy nenaplní, oslovíme školy, nemocnice a další instituce, kde lze očekávat další zájemce o výuku češtiny. Výhodou je, že kurzy jsou pro ně zdarma,“ dodává doc. David. V pořadí třetí intenzívní kurz začíná už 13. června, další pak 15. srpna a 5. září.

Mezi lektory češtiny jsou absolventi a studenti studijního programu Čeština pro cizince a Český jazyk a literatura, nicméně stále je místo a prostor pro další dobrovolníky a studenty, kteří by chtěli vyučovat češtinu. Na výuce i na přípravě materiálů se podílejí vyučující katedry českého jazyka, organizačně pak vše zajišťuje Centrum mezinárodní spolupráce OU. Čeští studenti po skončení kurzů obdrží potvrzení o absolvování praxe.

Ukrajinští studenti, kteří absolvovali či právě dochází na kurzy češtiny a budou se hlásit na Ostravskou univerzitu, v případě přijetí mohou plynule navázat na další lekce češtiny, aby byli schopni zvládat běžnou vysokoškolskou výuku v českém jazyce.

„Přijatí ukrajinští studenti budou moci navštěvovat hodiny češtiny pro cizince, které jsou koncipovány pro studenty přijíždějící v rámci programu Erasmus+. Zároveň jsme schopni přibrat do konverzačních lekcí bakalářského studijního programu Čeština pro cizince ještě další skupinu vyhrazenou ukrajinským studentům, přičemž se může jednat o studenty z celé Ostravské univerzity, nikoli jen z filozofické fakulty,“ upřesňuje doc. David.

Máte další otázky ke kurzům češtiny pro ukrajinské občany? Kontaktujte Markétu Mikovou: marketa.mikova@osu.cz, 553 46 1079

Online kurzy a online konverzace

Kromě těchto lekcí nabízí katedra českého jazyka také online kurzy prostřednictvím předtočených videí, ale také online konverzaci, kde si zájemci mohou procvičovat běžnou každodenní konverzaci. „Rozmovniy eskort (Розмовний “ескорт”) je online platforma s rezervačním systémem, kde si Ukrajinci mohou jednou do týdne rezervovat online konverzaci s českými dobrovolníky. Je to vždy na 20 až 30 minut, přičemž každý si to může přizpůsobit svým časovým možnostem. Do kalendáře zanesu datum a čas a buď si někdo z Ukrajinců konverzaci zarezervuje nebo ne. Kdokoli se tam může zaregistrovat,“ vysvětluje doc. David.

Prostřednictvím této platformy tak Češi mohou zdarma poskytovat ukrajinským občanům lekce češtiny. Jak Ukrajinci, tak Češi se však nejprve musí zaregistrovat. Služba je online, zaregistrovat se proto může kdokoli napříč republikou.

Čeština pro Ukrajince / Чеська для українців

– videa: https://kcj.osu.cz/cestina-pro-ukrajince/

Online konverzace / Розмовний “ескорт”