Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Na konci zimního semestru se uskutečnil již čtvrtý ročník soutěže, kterou v rámci oboru Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání a prostřednictvím recipročních aktivit a fakultních praxí školám nabízí Katedra pedagogické a školní psychologie Pedagogické fakulty OU. Tématem letošního projektu byl „Zdravý životní styl“ a cesta k jeho naplnění. Tyto projekty jsou inspirované zahraničními „peer programy“, jejichž podstatou je předávání informací „vrstevníkům ze strany vrstevníků“. Žáci si zde rozvíjí tvořivost, učí se týmové práci, trénují komunikační a prezentační dovednosti a v neposlední řadě si tříbí vlastní kritický pohled na danou problematiku.

Přihlášeným základním školám byl v průběhu ledna předveden studenty OU úvodní program a z vybraných 8. a 9. tříd vytvořená družstva, která pak pod vedením studentů měla připravit obdobný program pro žáky 6. tříd. Úkolem bylo vytvořit PowerPointovou prezentaci, propagační plakát, vlastní logo, vlastní motto, dále pak dobrovolně například video, dramatizaci, diskuzi – cokoli, co by udělalo jejich projekt zajímavým a prokázalo jejich kreativitu a schopnosti.

Na každé participující škole proběhlo semifinálové kolo s porotou složenou z učitelů a studentů OU. Hlavní podmínkou byla aktivní prezentace před žáky nižších ročníků. Soutěžící týmy působily v rámci prevence na své mladší spolužáky, hlavně v oblasti zdravé a vyvážené stravy, výběru vhodných pohybových aktivit a aktivního trávení volného času. Zazněly zde také otázky z oblasti biopotravin nebo speciální úpravy jídelníčku pro sportovce. Z každé školy byl porotou vybrán jeden tým, který školu prezentoval ve finále na půdě Ostravské univerzity.

Přesto, že letošní účast škol byla menší než minulé roky, je nutné velmi pozitivně hodnotit nadšení a zaujetí, s jakým se žáci do projektu zapojili. Opět se potvrdilo, že má smysl věnovat čas a energii jak studentů, tak učitelů jednotlivých škol k tomu, aby žáci dostali prostor pro vyjádření vlastního názoru, umožnit jim předvést, co v nich je a ukázat skryté dovednosti, které se během běžné výuky nemusí vždy projevit. Na konci si všichni účastnící finálového kola odnesli diplomy i drobné věcné ceny a samozřejmě zasloužený potlesk.

Věříme, že účast v projektu žákům i studentům přinesla do jejich školního, osobního i budoucího profesního života cenné zkušenosti i radostné vzpomínky. A těšíme se na setkání zase za rok!