Eva Bínerová, Eva Ondráčková a Nikol Bardoňová, tři studentky sociální pedagogiky, které v součinnosti se svým pedagogem, a také ve spolupráci s odbornými pracovníky neziskové organizace Institut prevence, z.s. (pracovníci organizace jsou rovněž absolventi Katedry sociální pedagogiky PdF OU), přijaly velkou výzvu k realizaci výchovně-vzdělávacího a animačního programu pro pěstounské rodiny.

Tuto příležitost k ověření a rozvoji získaných znalostí a dovedností v reálné praxi pro nás vytvořila organizace doprovázející pěstounské rodiny Spolu pro rodinu, z.s., která tyto víkendové vzdělávací pobyty pro pěstouny pořádá pravidelně již několik let.

Tématem letošního setkání, které se konalo ve dnech 4.–6. 6. 2021, bylo „Smysluplné trávení volného času“, jehož hlavním cílem bylo poukázat v teoretické i aplikační rovině na možnosti využití volnočasových a zážitkových aktivit pro rozvoj dítěte i vztahů v rodině. V průběhu všech tří dnů probíhaly vzdělávací a terapeutické aktivity pro pěstouny zajištěné odbornými lektory z PdF OU a Institutu prevence a zároveň byl ze strany studentů a odborných lektorů realizován bohatý animační program s individuálním přístupem ke každému dítěti.

Eva B. se k víkendovému pobytu s pěstounskými rodinami vyjadřuje následovně: „… celý víkend byl pro mě velmi obohacující, protože jsem si jednak po delší době opět zkusila pracovat se skupinou dětí širší věkové kategorie, ale také si vyzkoušela více improvizovat a lehce vybočit od připraveného programu a být tím více v souladu s aktuálními potřebami dětí. Během těchto pár dnů se mi také podařilo propojit naučenou teorii ze školy, například v souvislosti s problematikou attachmentu. Rovněž jsem získané vědomosti mohla aplikovat v praxi, a to zejména v řešení vzniklých problémových situací mezi dětmi.”

V neposlední řadě mi víkendový pobyt poskytl také jistou míru sebereflexe v oblasti schopností řešit aktuálně vzniklé náročné situace ve skupině dětí.

Rovněž Eva O. považuje víkend strávený s pěstouny a jejich dětmi za obrovskou zkušenost: „Jsem velmi ráda, že se mi této nabídky dostalo, neboť mě problematika pěstounské péče velmi zajímá, a díky této příležitosti jsem tak mohla alespoň trošku nahlédnout do toho, jak funguje pěstounská péče v praxi. Celkově bych hodnotila víkend s pěstouny jako vydařený, zábavný, obohacující a vlastně také vzdělávací. S celým týmem se mi pracovalo velmi příjemně, získala jsem mnoho cenných rad a nových zkušeností. Po celý víkend vládla příjemná atmosféra a víkend jsem si velmi užila. Mám také velkou radost, že děti připravené aktivity zaujaly a víkend si také užily.”

Jako pedagog, který vstupuje do profesní přípravy budoucích sociálních pedagogů, musím konstatovat, že všechny tři studentky se své nelehké role zhostily nadstandardně.

Při jejich pedagogické činnosti jsem byla svědkem toho, jak snoubí své odborné kompetence s přirozenou citlivostí a velkou angažovaností.

Víkendový vzdělávací pobyt pro pěstouny a jejich děti umožnil nejen propojení teorie a praxe, ale zároveň vytvořil jedinečný prostor pro spolupráci tří organizací – Spolu pro rodinu, z.s., Institut prevence, z.s.Pedagogická fakulta Ostravské univerzity.

Hana Kubíčková