Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve čtvrtek 7. dubna 2016 od 15.50 hod bude v učebně M 427 v budově Přírodovědecké fakulty OU na Chittussiho 10 ve Slezské Ostravě přednášet  doc. Otmar Urban z Ústavu výzkumu globální změny AVČR v Brně na téma Globální stmívání a jeho vliv na uhlíkový cyklus. Globální stmívání (anglicky global dimming) je označení pro postupné snižování množství slunečního záření dopadajícího na Zemský povrch. K tomuto jevu dochází zejména v důsledku zvyšující se koncentrace polutantů v atmosféře. V přednášce bude demonstrován vliv tohoto jevu na koloběh uhlíku v terestrických ekosystémech, zejména pak asimilaci oxidu uhličitého lesními porosty.
ZEH_9876
Otmar Urban vystudoval obor Biofyzika a chemická fyzika na Univerzitě Palackého v Olomouci a v současné době působí jako vedoucí Laboratoře ekologické fyziologie rostlin na Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Za výzkum v oblasti ekofyziologie rostlin obdržel O. Urban v roce 2008 Cenu Otto Wichterleho udělovanou předsedou AV ČR. 
Plakát akce:

Stáhnout (PDF, 262KB)