Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V pondělí 2. října 2017 se uskutečnilo uvítací setkání se zahraničními studenty, kteří přijeli na Pedagogickou fakultu studovat v rámci programu Erasmus+ v zimním semestru 2017/2018. Studenti byli přivítáni proděkankou pro PR a internacionalizaci doc. PhDr. Dianou Svobodovou, Ph.D. a setkali se osobně se svými katedrovými koordinátory, kteří jsou jejich tutory v průběhu celého studia. Měli možnost setkat se i s některými vyučujícími, kteří je informovali o možnostech studia cizojazyčných předmětů na svých pracovištích. Setkání proběhlo v milé atmosféře.

Uvítání studentů Erasmus+


Uvítání studentů Erasmus+


Uvítání studentů Erasmus+


Uvítání studentů Erasmus+


Uvítání studentů Erasmus+


Uvítání studentů Erasmus+