Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Studenti byli přivítáni proděkankou pro vnější vztahy a internacionalizaci doc. PhDr. Dianou Svobodovou, Ph.D., a pak byli studentům představeni jejich katedroví koordinátoři. Každý z koordinátorů prezentoval nabídku cizojazyčných předmětů vyučovaných v rámci své katedry. S formálními náležitostmi byli studenti blíže seznámeni fakultní referentkou Oddělení pro zahraniční vztahy. Pozvání na toto setkání přijal také zástupce Městské policie Ostrava, který informoval studenty, jak nejlépe zvládnout pobyt v cizím městě bezpečně. https://www.facebook.com/mestskapolicieostrava
Závěrem proběhla diskuse studentů s jejich koordinátory o studijních záležitostech.

doc. Spisar


Zahraniční studenti


Mgr. Schmejkalová


dr. Kilduff a dr. Hampl


Mgr. Plešek


Ing. Barot


PhDr. Lacková


Městská policie


přednáška Městké policie


přednáška Městké policie


Zahraniční studenti


Zahraniční studenti


Zahraniční studenti


Zahraniční studenti


Mgr. Klimszová a Mgr. Guziurová


Zahraniční studenti


Zahraniční studenti