Vzhledem k současné pandemické situaci se Akademický den spolu s udílením Ceny rektora Ostravské univerzity letos odehrál bez fyzické přítomnosti diváků. V předvečer 17. listopadu proběhl živý přenos události, který je i nadále možno zhlédnout v následujícím videu, a to z pohodlí vašeho domova.

 

 

Kromě samotného předávání ocenění zazněl i projev rektora Ostravské univerzity Jana Laty a rozhovory s novými děkany Ostravské univerzity – s děkanem Lékařské fakulty Rastislavem Maďarem a děkanem Pedagogické fakulty Danielem Jandačkou. I přes značná omezení vyplývající z epidemiologických opatření večer provázela příjemná atmosféra, patrná i z počítačových monitorů. Tak jako každý rok, ocenil rektor studenty a akademiky, kteří svým počínáním a poznatky významně přispěli k rozvoji vědy, kultury, vzdělávání a společnosti celkově.

 

Rektor ocenil úspěšné akademické pracovníky

Cenu rektora za vynikající dlouhodobou vzdělávací činnost pro Ostravskou univerzitu letos získala PhDr. Hana Cisovská, Ph.D., která působí na katedře sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Jako pedagožka, lektorka a trenérka komunikačních dovedností se zabývá dramatickou výchovou a dramaterapií. Divadlo vnímá jako účinný prostředek pro osobní rozvoj pedagogů, studentů i žáků. Principy divadla a dramatu inovativně využívá k prevenci a komunikaci rizikového chování, čímž pomáhá především dětem znevýhodněným nebo pocházejícím ze sociálně vyloučených lokalit.

 

 

Další oceněnou dámou byla Mgr. Eliška Černá, Ph.D., která převzala Cenu rektora za vynikající dlouhodobou činnost pro občanskou společnost akademických a vědeckých pracovníků Ostravské univerzity. Ve svém výzkumu se Eliška Černá, působící na katedře sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, zabývá bezdomovectvím. Právě v pomoci lidem na okraji společnosti spatřuje zásadní přínos pro společnost jako celek. V rámci svého působení se snaží problematiku bezdomovectví přiblížit široké veřejnosti, a to často netradičním způsobem. Eliška Černá je spoluzakladatelkou Noci venku, během které si zájemci mohou na vlastní kůži vyzkoušet, jak se žije lidem bez domova.

 

 

Třetí oceněný jednotlivec, Mgr. Petr Hurtík, Ph.D., na Akademickém dni převzal Cenu rektora za mimořádnou vědecko-výzkumnou činnost akademických pracovníků Ostravské univerzity do 35 let. Petr Hurtík působí na Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování Ostravské univerzity jako matematik a vývojář s mezioborovým přesahem. V rámci svého výzkumu se specializuje na problematiku automatizovaného rozpoznávání objektů. K nejčerstvějším úspěchům Petra Hurtíka patří 2. místo v prestižní celosvětové soutěži, jejíž zadání spočívalo v co nejpřesnějším detekování pobřeží ve snímcích pořízených z japonské družice. Podrobnosti o průběhu a výsledcích výzkumu si můžete přečíst v našem dřívějším článku.

 

 

Nezištná pomoc nezůstala bez povšimnutí

Rektor ocenil také studentky a studenty, kteří se během nouzového stavu aktivně zapojili do boje s pandemií Covid-19. Zástupci z řad studentstva převzali na Akademickém dni Cenu rektora za významnou činnost studentů Ostravské univerzity pro občanskou společnost. Prvním ze dvou oceněných kolektivů byl kolektiv studentek a studentů Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. Celkem 57 studentů FSS se zapojilo do pracovní povinnosti nebo dobrovolnické činnosti v období nouzového stavu a vyhlášených celostátních opatření z důvodu pandemie Covid-19. Seznam se jmény všech oceněných studentů si můžete prohlédnout na konci článku. Cenu za všechny aktivní studenty FSS převzali Pavel Čislikovský, Martina Nováková, Bc. Veronika Pakostová a Michaela Stříbná. Studenti vykonávali v období nouzového stavu pracovní nebo dobrovolnickou činnost v zařízeních sociálních služeb, kde poskytovali podporu jak klientům, tak zaměstnancům. Svým aktivním zapojením a empatickým přístupem přispěli ke zmírnění důsledků šíření nákazy. Studenti pomáhají i při současné druhé vlně celosvětové pandemie, kdy se opět snaží klientům maximálně zpříjemnit pobyt v domovech pro seniory a zároveň ulehčit práci tamním sociálním pracovníkům. Na základě zkušeností studentů Fakulty sociálních studií, kteří se zapojili do pracovní povinnosti jsme napsali tento článek.

 

 

Za významnou činnost studentů pro občanskou společnost ocenil rektor i kolektiv studentek a studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Na Akademickém dni cenu pro všechny aktivně zapojené studenty lékařství převzali Mgr. Michaela Škerková, Tomáš Rychlý, Kateřina Pokorná a Eliška Vaňková. Studenti během nouzového stavu dobrovolně pracovali v krajských nemocnicích, vyřizovali hovory v rámci spolupráce s krajskou hygienickou stanicí v Ostravě, zastávali pozice sanitářů a ošetřovatelů v sociálních zařízeních, šili roušky nebo pomáhali seniorům. Bez nároků na odměnu se vystavili riziku a bojovali v první linii. Během jarní vlny pandemie se koordinovaně zapojilo přibližně 250 studentů LF. Další z nich však pomáhali i z vlastní iniciativy. O tom, jak studenti Lékařské fakulty pomáhají v současné druhé vlně epidemie, si můžete přečíst zde.

 

Soubory ke stažení