Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Cílem tohoto výzkumu je návrh nízkodimenzionálních materiálů s výjimečnými vlastnostmi, ať už jde například o elektronické, optické, fotochemické či strukturní vlastnosti. To vše se děje pomocí počítačového modelování a pokročilých metod simulace elektronové struktury.
Vstupte s námi do světa miniaturizace a atomárních sil v podání fyziků a chemiků na PřF OU…