Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy WHY OSTRAVA MINE EXHIBITION IS NOT  FRIEND TO SMALL BUSINESS, která se uskuteční ve středu 23. 1. 2019 v Cechovně Dolu Michal v 18.00 h. Důl Michal, Čs. armády 413/95, Ostrava-Michálkovice.
 
Vystavují: Jiří Baštýř, Ondřej Filípek, Jakub Janovský, Tomáš Kofroň, Martin Kyrych
 
Úvodní slovo: Tomáš Koudela
Hudba: DJ Jim Krutor
Výstava potrvá do 22. 2. 2018
 
——
 
Jiří Baštýř (*1991) po absolvování střední umělecké školy grafické v Jihlavě nastoupil v roce 2010 do Ateliéru kresby Jitky Svobodové na Akademii  výtvarných umění v Praze. Po roční stáži v Intermediálním ateliéru I Milana Knížáka, pokračoval ve studiu  v Ateliéru kresby Jiřího Petrboka. Jeho nejvýraznější doménou je klasická figurální kresba, kterou propojuje s médiem malby jak na papírové podložce tak na plátně. “Baštýřovi jeho bezprecedentní kreslířské dovednosti umožňují práci s lidským tělem tak, že může vyjádřit jakoukoliv tělesnou anomálii. Obsahy jeho obrazů vyznívají primárně dekadentně. Prvotním „předlohovým“ zdrojem  jsou vizuální záznamy mrtvých lidských těl v nejrůznějších jejich pozicích a situacích. Expresivně dramatický účinek těchto námětů záměrně popírá Baštýř tvrzením, že pracuje s vizuálním materiálem.” Aleš Rezler
http://www.jiribastyr.cz/
 
Ondřej Filípek (*1993) je čerstvým absolventem Akademie výtvarných umění v Praze (2013 Ateliér sochařství I, škola Jaroslava Róny, 2014–2015 škola  Lukáše Rittsteina; 2016–2018 Ateliér figurálního sochařství a medaile, Škola Vojtěcha Míči). Destrukce, deformace živého a pohřbe­ného. Narušit, zničit, obnovit a dokázat přenést přes hlavu lidstva. Přetlak, lži, předsudky,  nevědomost a debilita nás samotných. Intuice jako smysl plus podvědomí – popření nesmyslu.
 
Jakub Janovský (*1984) “je absolventem ateliéru kresby profesorky Jitky  Svobodové a Jiřího Petrboka na Akademii výtvarných umění v Praze. Do roku  2014, kdy byl prostor uzavřen, měl svůj ateliér v uměleckém centru Trafačka. Kresba, kterou dále rozvíjí nejrůznějšími postupy a technikami, je pro něj  základem tvorby. Silným prvkem jeho díla jsou osobní zážitky z dětství a dospívání i reflexe těchto období v obecné rovině. Mnoho postav na Janovského obrazech skrývá svou tvář za kápí či maskou nebo jejich tvář  úplně chybí a postavy se tak stávají zcela anonymními. Jsou krutě zkoušeny v mezilidských vztazích nebo v nepříjemném střetu s něčím neznámým či nepojmenovatelným. V konfrontaci jedince s davem cítíme jisté varování a  moralistní podtext, který bývá zjemněn sarkasmem a ironií. Nebezpečí krutého  chování je dle Jakuba Janovského přirozenou vlastností stáda. K vyjádření svých představ užívá často symbolu či znaku, který je ve většině případů srozumitelný, ať již odkazuje k lidské pýše, egoismu, naivitě či bezohlednosti. Autor rád využívá znaku také v jiných souvislostech, než je jeho kulturně, historicky či nábožensky daný význam.” Kristýna Jirátová
http://www.jakubjanovsky.com/
 
Tomáš Kofroň (*1991) absolvoval v roce 2016 Ateliér malířství II na Akademii  výtvarných umění v Praze (škola Vladimára Skrepla). Figura a silná gesta malby. Výraz zobrazovaných modelů působí silně, když popisuje vypjaté situace, ale i když nehovoří o konkrétních emocích. Monumentální rozměry a používání nelomených odstínů barev zdůrazňuje námět. I kompozice ve zdánlivě veselých barvách mívají stísněný podtext a sdělení.
 
Martin Kyrych (*1985)  český malíř, grafik a ilustrátor. Absolvoval Ateliér malířství II na Akademii výtvarných umění v Praze (škola Vladimíra Skrepla).  Vystavoval v Praze, Brně, Zlíně, Bruselu, atd.