Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Křest 1. čísla letošního ročníku bulletinu proběhl 20. března 2015. Co v něm najdete? Na jaře si Ostrava připomíná několik výročí, a to jak historických, tak uměleckých. Tématu druhé světové války se v novém čísle bulletinu Krásná Ostrava věnuje článek historika Ondřeje Koláře o školství v okupované Ostravě, připomeneme vítkovickou rodačku, židovskou básnířku Ilse Weber, která zemřela v koncentračním táboře, kurátor Martin Mikolášek objevně a možná pro mnohé trochu provokativně nahlédne na dílo Heleny Salichové. V dubnu uplyne pět let od smrti ostravského spisovatele Jana Balabána. V tomto čísle Krásné Ostravy najdete texty jeho blízkých přátel.
Svými aktivitami i články by okrašlovací spolek mimo jiné rád narušil jedno klišé. Ostrava je často vnímána jen jako „ocelové srdce republiky“. V novém čísle najdete hned několik článků, které naopak ukazují Ostravu jako důležité duchovní centrum. V novém čísle píše o náboženských hnutích v Ostravě historik Martin Jemelka, mariánský kult v našem městě sleduje Pavel Březinský.
Okrašlovací spolek se také již od svého založení věnuje mapování soch a děl ve veřejném prostoru. Na konci letošního roku spustí Databázi ostravských soch a děl ve veřejném prostoru, včetně interaktivní i tištěné mapy. Malou ochutnávkou, co všechno v mapě najdete, je článek Jakuba Ivánka o sochách v Ostravě-Hrabůvce.
V novém čísle najdete i mnoho dalších článků a obrazových příloh. Bulletin je k dostání na vyžádání v Antikvariátu a klubu Fiducia a knihkupectví Academia v Ostravě, v Praze pak v knihkupectví klubu Za starou Prahu v Juditině věži.

Obálka jarního čísla Krásné Ostravy

Obálka jarního čísla Krásné Ostravy