Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Nejprve velmi srdečně uvítal početnou skupinu zahraničních studentů, kteří budou na fakultě studovat v rámci programů Erasmus+ a VIA, děkan fakulty doc. Tomáš Jarmara společně s referentkou Oddělení zahraničních vztahů Mgr. Ivanou Schmejkalovou, proděkankou doc. Dianou Svobodovou a katedrovými koordinátory.
Poté v atriu areálu na ul. Fráni Šrámka proběhla imatrikulace studentů prvních ročníků, kterou obohatilo vystoupení Vysokoškolského pěveckého sboru OU pod vedením sbormistra doc. Jana Spisara, a následně se studenti a pedagogové přesunuli do respiria. Tam odpolední program završilo vystoupení kapely působící při katedře hudební výchovy PdF OU pod vedením kapelníka, zpěváka a multiinstrumentalisty dr. Martina Kajzara a čeští i zahraniční studenti se mohli blíže seznámit s novým prostředím i mezi sebou navzájem.
Nejen všem nově přijatým studentům přejeme, aby se jim na Pedagogické fakultě líbilo, aby byli ve studiu úspěšní, prospívali u zápočtů i zkoušek a aby studium splnilo všechna jejich očekávání.

Imatrikulace 2019


Imatrikulace 2019


Imatrikulace 2019


Imatrikulace 2019


Imatrikulace 2019


Imatrikulace 2019


Imatrikulace 2019


Imatrikulace 2019


Imatrikulace 2019


Imatrikulace 2019


Imatrikulace 2019


Imatrikulace 2019


Imatrikulace 2019


Imatrikulace 2019


Imatrikulace 2019


Imatrikulace 2019


Imatrikulace 2019


Imatrikulace 2019


Imatrikulace 2019


Imatrikulace 2019


Imatrikulace 2019


Imatrikulace 2019


Imatrikulace 2019