Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Poslední říjnový víkend jsem měla příležitost zúčastnit se již VII. ročníku mezinárodních interpretačních kurzů v oboru klavír na Fakultě umění Ostravské univerzity. Do letošního ročníku, který byl zaměřen na klavírní tvorbu Bedřicha Smetany, se přihlásilo rekordních 32 pianistů z konzervatoří a vysokých uměleckých škol v České republice. Lektory kurzů byli prof. Ivan Klánský, MgA. Matin Kasík, Ph.D. a nesmíme zapomenout na naše skvělé interní pedagogy: Mgr. Lukáše Michela, ArtD., doc. Elišku Novotnou a MgA. Janu Vondráčkovou, Ph.D.
Osobně jsem se zúčastnila posledních třech ročníků interpretačních kurzů Ostravské univerzity a s radostí musím konstatovat, že letošní ročník byl skutečně vydařený a plný novinek.
Vedle již tradičního zahajovacího koncertu (na kterém jsme slyšeli sólové i čtyřruční klavírní skladby Bedřicha Smetany v provedení prof. Ivana Klánského, pedagogů Katedry klávesových nástrojů FU OU a MgA. Alexandra Starého), měli všichni účastníci kurzů možnost navštívit i několik dalších koncertů. V pátek to byl koncert nazvaný „Mladí ladí Janáčka“, kde zaznělo Concertino pro klavír v podání pianisty Lukáše Vondráčka. V neděli jsme vyslechli několik komorních skladeb Leoše Janáčka v provedení Dvořákova tria v čele s Ivem Kahánkem. Dále v rámci koncertního maratonu věnovanému Janáčkovi vystoupil také jeden z pedagogů kurzů – Martin Kasík. Poslední koncert, na kterém zahráli sami účastníci kurzů, proběhl v pondělí.
Ráda bych ocenila příležitost setkat se s prof. Ivanem Klánským během uspořádané besedy v sobotu večer. Všichni účastnici měli možnost zeptat se pana profesora na okolnosti interpretace skladeb Bedřicha Smetany. Dozvěděli jsme se například, co je zdrojem inspirace při jeho interpretaci, jaké bylo natáčení kompletního klavírního díla B. Smetany, proč nejsou Smetanovy skladby uváděny tak často na zahraničních pódiích a na co se porota dívá při hodnocení na Mezinárodní Smetanovské klavírní soutěži.
Každý rok pedagogové kurzů připraví pro účastníky nějaký tematický výlet. Letos to byla audiovizuální instalace „Má vlast – zblízka a nahlas“, která byla vytvořena k oslavám stoletého výročí vzniku československého státu.
Již tradičně byla zařazena také barokní cembalová dílna MgA. Izabely Manderly Kožané.
Ráda bych vyzdvihla několik novinek ohledně celkové organizace kurzů. Vzhledem k předchozím ročníkům, kdy si mnoho studentů stěžovalo na nízký počet cvičných tříd, jsme měli možnost cvičit i ve vedlejší budově ZUŠ. Cvičné hodiny se navíc letos poprvé zapisovaly, což umožnilo účastníkům rozehrát se před hodinou s lektorem.
Inspirující, a pro kurzy zatím netradiční tečkou, byl Jazzový klavír aneb seminář Vlastimila Šmídy a jeho hostů. Měli jsme možnost nahlédnout do odlišného stylu hraní a pozorovat úlohu klavíru jako sólového nástroje ale i partnera různých nástrojových seskupení v jazzu.
Nezbývá mi než říct, že se těším na další ročník klavírních kurzů Ostravské univerzity. Jsem velmi zvědavá, co si na nás organizátoři přichystají příště a kdo doplní lektorské řady vedle našich interních pedagogů. Oproti ostatním ročníkům kurzů, je totiž tato informace zatím skryta.