Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V úterý 27. září 2016 se v Trojhalí Karolina sešlo téměř 400 zaměstnanců z Ostravské univerzity, aby společně oslavili 25. výročí založení své alma mater. A i přes počáteční obavy z náhodného rozesazení se ukázalo, že lidé napříč fakultami, ústavy a centry při Ostravské univerzitě si mají co říct.
„Z průběhu celého večera i reakcí kolegyň a kolegů soudím, že se akce vydařila. Mně osobně se nejen velmi líbila, ale připadá mi i prospěšná – je to jedna z mála možností setkání s kolegy, se kterými se většinou míjíme. Věřím, že se večeře stane tradicí a že budeme mít možnost takto slavit každé narozeniny naší univerzity,” říká rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata.
Při této slavnostní příležitosti byla také pokřtěna publikace OU! 25 LET, která odráží historii i současnost univerzity. Představen byl i nový web, na kterém neustále pracuje oddělení PR a marketingu i Centrum informačních technologií OU.
A jako povedený teambuilding se ukázal i volejbalový turnaj. Gratulujeme vítěznému týmu z Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování i týmu projektového oddělení na rektorátu OU za titul „Fenomén volejbalového turnaje“, který udělila porota za nejoriginálnější atmosféru v týmu. Děkujeme taky všem ostatním zúčastněným sportovcům i organizátorům turnaje z Katedry studií lidského pohybu PdF OU.
Pomyslný vrchol oslav 25. výročí založení OU je tedy za námi, ale příležitostí k oslavám a setkávání bude ještě několik: srdečně vás zveme na Sraz absolventů Ostravské univerzity 27. října 2016 a na Akademický den OU 15. listopadu 2016 – obě akce se budou konat v Multifunkční aule Gong.
Váš PR tým