Ve společenskovědní oblasti je v Česku transfer vědeckých poznatků do praxe ojedinělý. Spolumajitelkami jsou dvě akademičky doktorka Barbora Gřundělová a doktorka Zuzana Stanková a dvě odbornice z praxe Iveta Kowolová a Lenka Szotkowská. V podnikání se zaměří na rozvíjení organizací v sociální práci komplexním přístupem vzdělávání sociálních pracovnic a pracovníků. Zázemí k tomuto inovačnímu počinu vytvořila Fakulta sociálních studií, která v čele s děkankou docentkou Alicí Gojovou vznik firmy výrazně podpořila.

Na trh tak míříme například se vzděláváním, které bude více odrážet aktuální potřeby lidí v terénu. Zaměříme se na témata jako je facilitace, komunitní práce nebo gender v sociální práci.

„Sociální pracovníci mají ze zákona povinnost se 24 hodin ročně vzdělávat. A my z praxe víme, že je současná nabídka takových kurzů vesměs stejného rázu. Na trh tak míříme například se vzděláváním, které bude více odrážet aktuální potřeby lidí v terénu. Zaměříme se na témata jako je facilitace, komunitní práce nebo gender v sociální práci,“ představuje náplň univerzitního spin-offu jedna ze spolumajitelek Zuzana Stanková.

Jde o náš první spin-off a pro mě je zajímavé hlavně to, že je z oblasti sociálních věd.

„Jde o náš první spin-off a pro mě je zajímavé hlavně to, že je z oblasti sociálních věd. U technických škol je to celkem jasné, ale pro univerzity typu Ostravské je transfer vědeckých poznatků do komerčního sektoru zkrátka výzva. Proto mě potěšilo, že jsme začali právě v humanitních vědách, a doufám, že obdobných projektů bude do budoucna víc,“ vysvětluje rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata.

Spin-off vznikl díky významnému přispění Centra transferu poznatků a technologií Ostravské univerzity. „Pro nově vznikající firmu jsme připravovali například zakládací dokumenty a další právní podklady. Obecně je naším cílem rozvíjet znalostní a inovační ekosystém regionu, což je jedna ze strategických oblastí, ve kterých se chce jak kraj, tak Univerzita rozvíjet,“ doplňuje Lukáš Straňák, který se na Ostravské univerzitě věnuje problematice nakládání s duševním vlastnictvím a spoluprací mezi Univerzitou a aplikační sférou.

„Jsme na začátku a věřím, že se ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a ve spolupráci s místními univerzitami podaří realizovat řadu úspěšných aktivit v oblasti komercializace výzkumu ve střednědobém horizontu. Počet vzniklých spin-off podnikatelských subjektů se spoluúčastí Univerzity, počty podaných patentů, počty partnerů a investorů z komerčního sektoru – to vše jsou indikátory zvyšující konkurenceschopnost a prestiž Univerzity v oblasti vědy a výzkumu,“ uzavírá profesor Roman Hájek, prorektor pro strategii a rozvoj a předseda Rady pro komercializaci Ostravské univerzity.