Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V samotném závěru měsíce října se uskuteční další ze série Večerů s vědci. Tentokráte se zaměříme na téma: Mnoho tváří odpadu. Víte, jaké smetí vytváříme a co se s ním následně v Ostravě děje? Co sami běžně používáme a funkční vyhazujeme? A jaký vzniká v okolí skládek život? Poslechněte si názory a studie vědců z Ostravské univerzity a z VŠB – Technické univerzity Ostrava, které doplní informacemi také jednatel společnosti OZO Ostrava. Toužíte se o odpadech dozvědět více? Máte tu nejlepší příležitost!
Za Ostravskou univerzitu hovoří Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D., která se zaměřuje na zajímavou skladbu vegetace na skládkách, přičemž se jedná o vegetaci, která vznikla na otevřených skládkách samovolně nikoliv rekultivacemi.
VŠB-TUO zastupuje také vědkyně, doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D., jejíž oblastí zájmu jsou technologie, které umožňují efektivní recyklaci. Město tentokráte reprezenutje jednatel společnosti OZO Ostrava, Ing. Karel Belda, který dá návštěvníkům příležitost nahlédnout do systému odvozdu a zpracování odpadu z pozice Ostravy.
Zúčastněte se další besedy z cyklu Večery s vědci, která volně navazuje na Noc vědců. Vstup je zdarma.