Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V pátek 31.3. jsme se my, studenti posledního ročníku magisterského studia Němčina pro překladatelskou praxi, společně s panem Mgr. Lakosilem sešli na Hlavním nádraží v Ostravě. Cílem naší cesty byla Bratislava, kam jsme dorazili cca ve 14h. Ihned po našem příjezdu jsme však nelenili a vyrazili na Filozofickou fakultu Univerzity Komenského. Na univerzitě nás velmi mile přivítali a po krátkém občerstvení v místním bufetu jsme se vydali do tlumočnických kabin. Následovala bloková hodina simultánního tlumočení, která trvala zhruba do 19:30 hodin.

Témata našich nahrávek, určených k tlumočení, se týkala politiky, automobilového průmyslu a sportu. Z univerzity jsme se vydali historickým centrem města do našeho hotelu. Zde jsme se po krátkém čekání všichni ubytovali a na chvíli si odpočinuli. Poté jsme se přesunuli do známé restaurace Slovak Pub, kde jsme mohli ochutnat slovenské speciality a v příjemném prostředí evaluovat naše tlumočnické počiny. A protože nás čekal i druhý den pestrý program v podobě tlumočení, vydali jsme se po večeři přímo k hotelu. Při zpáteční cestě do hotelu jsme nasávali atmosféru večerní Bratislavy.

Ráno nás čekala na hotelu skvělá snídaně, která byla nezbytným předpokladem k dalším dobrým tlumočnickým výkonům. Hned po snídani jsme se totiž odebrali znovu na fakultu. Tam jsme měli opět k dispozici tlumočnické kabiny a pokračovali jsme ve výuce. Opět jsme tlumočili nahrávky z různých oblastí. Došlo jak na vysoce odborné projevy a rozhovory z oblasti psychologie, sociologie a politiky, tak i např. na spontánní rozhovory se sportovci. Zhruba kolem poledne jsme se vydali na oběd a poté zpět do Ostravy. Ve vlaku jsme plní zážitků hodnotili naše výkony a společně jsme se shodli na tom, že tlumočnické kabiny jsou pro studium tlumočení opravdu nezbytné. Děkujeme bratislavské univerzitě za vřelé přijetí a věříme, že spolupráce obou univerzit bude i nadále pokračovat a dále se úspěšně rozvíjet. Obzvláště pak děkujeme panu Mgr. Lakosilovi za skvělou a bezproblémovou organizaci a také vedení Katedry germanistiky, že nám tuto exkurzi umožnilo.