Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Každý, kdo se kdy pokoušel zhubnout, ví, jak obtížné hubnutí je. Léčba obezity je celoživotní záležitostí, přičemž standardní konzervativní postupy jsou z dlouhodobého hlediska neúčinné. V posledních letech je výzkum v obezitě směřován do oblasti léčebných metod, které přinesou dlouhodobý efekt. V tomto ohledu je nejúčinnější chirurgická léčba obezity, konkrétně bariatrická, resp. metabolická chirurgie. Účinná je nejen z hlediska dlouhodobé redukce hmotnosti, ale svým hormonálním efektem má také pozitivní dopad na choroby s obezitou spojené, jako je například diabetes nebo hypertenze. Cukrovku lze dokonce pomocí metabolické chirurgie u některých pacientů i vyléčit.
Výzkumné obezitologické centrum Lékařské fakulty Ostravské univerzity patří k nemnoha týmům v České republice, které se výzkumem invazivních léčebných metod v obezitologii zabývají. Ač vznikl teprve před třemi lety, svými výstupy i schopností provést některé složité zákroky si vydobyl respekt ostatních pracovišť. „Díky spolupráci s Hardvard Medical School v Bostonu jsme se zapojili do vývoje nových endoskopických metod pro hubnutí. Jako první jsme provedli implantaci polykacích balónů bez nutnosti použití gastroskopie“, komentuje prestižní výsledky tohoto centra dr. Marek Bužga, vedoucí výzkumného týmu.
Z hlediska bariatrické endoskopie je ostravské centrum českou špičkou s ambicí patřit mezi pět prestižních center v Evropě. Kromě samotných výkonů a to jak chirurgických, tak endoskopických, je podstatné laboratorní zázemí. Centrum disponuje špičkovou laboratoří pro vyšetření složení těla včetně rentgenové absorpcimetrie. Ve spolupráci s pracovištěm klinické biochemie Fakultní nemocnice Ostrava má k dispozici speciální biochemické metody pro vyšetření hormonů a cytokinů. Spolupracuje také s Vítkovickou nemocnicí, která má pro obézní pacienty léčené chirurgickými metodami skvělou nutriční podporu, jež je nezbytnou součástí následné péče o tyto pacienty. Ostatně o úspěšných výsledcích výzkumu obezitologického centra Lékařské fakulty OU svědčí několik originálních výstupů v prestižních časopisech, které se centru podařilo i přes krátkou tříletou dobu jeho existence publikovat. Originální jsou zejména publikace věnující se změnám kostního metabolismu po extrémní redukci hmotnosti a publikace postihující nové originální endoskopické metody v bariatrii.

Rentgenový snímek úspěšně zhubnuté pacientky. Foto: Archiv Výzkumného obezitologického centra Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Rentgenový snímek úspěšně zhubnuté pacientky. Foto: Archiv Výzkumného obezitologického centra Lékařské fakulty Ostravské univerzity.


K plánům a vizím výzkumného centra dr. Marek Bužga dodává: „V současné době připravujeme další studii, která má ambici nahradit jednu z chirurgických metod léčby obezity a tou je „jejuno-ileální magnetický bypass. Tento zákrok vytvoří v tenkém střevě jakousi spojku mezi střevními kličkami bez nutnosti náročné operace, která sebou nese nezanedbatelná rizika. Předpokládá se, že díky tomuto zákroku pacient poměrně radikálně a efektivně zhubne a u pacientů s cukrovkou II. typu očekáváme výrazné zlepšení nemoci. Výhodou je, že pacient půjde nejpozději druhý den po zákroku domů, aniž by bylo třeba chirurgicky otevřít dutinu břišní.
Práce na tomto výzkumu, který sleduje co se děje v těle pacientů po operaci a jak se u nich vyvíjejí metabolické procesy v těle v závislosti na druhu operace, je skvělou příležitostí stát se součástí vývoje špičkových metod v léčbě obezity i onemocnění vzniklých v souvislosti s obezitou. Ač se Ostrava zdá „daleko“ od Prahy, je nesporné, že Ostravská univerzita má schopnost vytvořit i kvalitní vědu a medicínu na vysoké úrovni stejně jako na pražských pracovištích.