Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Letos se do soutěže zapojilo celkem 168 studentů vysokých a středních škol. „Co se týče angličtiny znalost jazyka obecně nepochybně stoupá, nicméně překlad vyžaduje daleko větší míru porozumění textu a přesnosti vyjádření. V překladu se odhalí rozdíly ve vyjadřovacích schopnostech i důkladnosti a interkulturní povědomí překladatele. Překladatelská příprava není součástí středoškolského učiva, soutěž je proto příležitostí vyzkoušet si samostatnou práci, řešení komplexních problémů i stylistický talent,“ upřesňuje hlavní smysl soutěže garantka Dne s překladem a prorektorka pro zahraniční vztahy z katedry anglistiky a amerikanistiky Renáta Tomášková.
Letošní program Dne s překladem je lákavý především zajímavými hosty, kteří přijali pozvání na slavnostní vyhlášení soutěže. S přednáškou Cesta k mistrovi a k Mistrovi vystoupí například vynikající rusistka prof. Alena Morávková, která má na svém kontě téměř 150 přeložených titulů ze tří jazyků. V dopolední překladatelské konferenci budou přednášet další profesionální a zkušení překladatelé, kteří se zaměří na specifika vybraných překladů, například titulkování satelitních přenosů z britských divadel nebo jaká úskalí vyvstávají při překladu do nemateřského jazyka a další.
Dne s překladem nabízí praktickou zkušenost
Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže a dopolední konference je otevřená také veřejnosti, zváni jsou tak všichni zájemci o cizí jazyky a problematiku překladů. Pro soutěžící, studenty středních a vysokých škol jsou pak připraveny odpolední překladatelské dílny, které se konají přímo na jazykových katedrách Filozofické fakulty (katedře germanistiky, slavistiky, romanistiky a anglistiky a amerikanistiky), kde si studenti mohou porovnat své texty a konzultovat je s pedagogy a zkušenými překladateli. Jazykové dílny katedry pořádají každoročně, aby se především středoškolští studenti seznámili s prostředím a způsobem výuky na vysoké škole.
„Nejpočetněji jsou zastoupeny překlady z angličtiny, ale za důležité považuji, že studenti mají zájem o všechny nabízené jazyky, nechybí ani sada překladů z polštiny či ruštiny, a to ani v kategorii pro střední školy.“ Dodává Renáta Tomášková.
Soutěž získala za 15 let své existence vynikající renomé, pro mnohé studeny představuje start k profesi překladatele. Právě díky Dne s překladem mohou studenti získat první zásadní zkušenosti s překlady z cizího jazyka, než se vydají na profesionální dráhu. Den s překladem nabízí také vynikající příležitost setkat se špičkovými překladateli, kteří se v rámci konference či překladatelských dílen podělí o své zkušenosti a vědomosti.