Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Velké množství zařizování před cestou, balení, doprava, shánění ubytování – to vše je minulostí. Erasmus studenti úspěšně dorazili a konečně se setkávají tváří v tvář s těmi, kteří se snažili jejich pobyt zorganizovat a připravit. Na prvním setkání probíhají první seznamovací aktivity a studenti získávají organizační a důležité informace. Na dalším se plánuje celý semestr, včetně zapisování předmětů, které si předtím vybrali a zapsali do svého Learning Agreementu. Dostat se do univerzitního systému a vyhledat správné předměty podle zájmu není vždy jednoduché. Mnohé kurzy jsou totiž omezeny počtem studentů, a proto se proces zapisování táhne zhruba ještě týden, než se vše usadí.
Co se kurzů týče, mají studenti na této univerzitě (Pädaogische Hochschule Steiermark) předem připravený studijní program vedený v anglickém jazyce, který je doplněn a obohacen o volitelné předměty. Některé kurzy studenti tedy navštěvují s rodilými mluvčími. Jedná se o velmi dobře promyšlený program zahrnující všechny oblasti (návštěva školy „Neue Mittelschule“, vzdělávací systémy a zajímavosti o ostatních zemích, praxe, další cizí jazyky, rozmanité události a konference pořádané univerzitou). Jediný problém vidím v  tom, že přijíždějí studenti nejen Učitelství pro I. stupeň, ale i studenti studující Učitelství pro II. stupeň se zaměřením na německý jazyk a ti potřebují mnohdy větší spektrum kurzů a hlavně vedení v německém jazyce. Vše se ale dá vždy nějak vyřešit a studenti se zaměřením na německý jazyk si tedy nemusí zapisovat všechny předem připravené kurzy s ostatními Erasmus studenty.
Každý týden probíhá pravidelné setkání se studenty tzv. Incoming Tutorial, kde získávají informace o nadcházejících událostech, řeší své aktuální problémy s kurzy nebo Learning Agreementem.
Hlavním výstupem pro studenty je elektronické portfolio, do kterého zapisují své očekávání, průběh a zpětnou vazbu všech absolvovaných kurzů za celý semestr. Některé kurzy, zejména ty zájmové, jsou hodnoceny známkami.
V porovnání s běžnými univerzitními kurzy se ty pro Erasmus studenty konají pouze párkrát za semestr (4x). Studenti mají tudíž větší množství času pracovat na svých portfoliích a připravovat se na další kurzy. Myslím si, že toto je ideální možnost pro studenty, kteří si plánují ze svého Erasmus pobytu odnést co nejvíc nového, ale také pro studenty, kteří si svůj pobyt chtějí pouze užít a poznat vzdělávací systém jiné země.
Co je podle mého názoru jedinečný zážitek, je Welcome weekend, který univerzita každý semestr pořádá pro své Incoming studenty. První nebo druhý víkend semestru vyrážejí Erasmus studenti s některými učiteli na společný víkend, kde se prostřednictvím rozmanitých seznamovacích aktivit všichni navzájem lépe poznají.
Teď už zbývá jenom doufat, že si to Erasmus studenti užijí podle svých představ, minimálně stejně dobře jako já před rokem.